Image Alt

Sita i rešetke

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke

Sita i rešetke

Pouzdana sita/rešetke za svaku primjenu.

Fina i mikro sita/rešetke za odvajanje finog suspendiranog materijala.

Inovativna tehnologija iz jednog izvora.

Mehaničko pročišćavanje neophodno je kao prvi procesni korak prethodnog pročišćavanja otpadne vode, kako na ulazu u uređaj za obradu mulja i drugim područjima primjene, tako i u procesu obrade vode.

Sve krupnije tvari iz otpadnih voda se moraju ukloniti kako bi se zaštitilo daljnje dijelove uređaja od začepljenja i/ili oštečenja. Cilj je potpuno izdvajanje plivajućeg, istaloženog i suspendiranog materijala, u ovisnosti o veličini svijetlih otvora, te uklanjanje materijala prije izbacivanja u kontejner.

Higijenski uvjeti, sigurnost rada i mala potreba za održavanjem postaju sve važniji faktori.

Kod komunalnih uređaja za obradu mulja preporučeno je dodatno pranje sita/rešetke zbog procesa denitrifikacije, kako bi se otopljene organske tvari ponovno biološki obradile.

PREDNOSTI:

HUBER program sita/rešetki obuhvaća široku paletu sita/rešetki što omogućuje nuđenje pravog rješenja za:

– različite zahtjeve na mjestu ugradnje
– različite protoke
– različite razmake svjetlih otvora

Osnovna i robusna rešetka izrađena od nehrđajućeg čelika - Ravni materijal sa perforiranom podlogom - Sa stabilnim plastičnim kotačićima otpornim na koroziju i smrzavanje - Vertikalno kretanje košare osiguravaju vodilice i nosači - Vodilice, zakrivljene prema ispustu, osiguravaju djelomično automatsko izbacivanje otpadnog materijala u jedinicu za prihvat. Preostali otpadni materijal se uklanja ručno pomoću grablje - Kad god je košara u stražnjem položaju se ulaz automatski isključuje - Pogon sa električnim potezanjem lanaca te sa blokiranjem gornje i donje granice

Bubnjasta stanica RoSF9 / RoFAS Učinkovito i pouzdano izdvajanje krupnijeg materijala iz sadržaja septičkih jama. Bubnjasta stanica se koristi za neoubičajene situacije. Pouzdano transportiranje materijala bez začepljenja pomoću usmjerenog transportiranja unutra bubnja. Ispiranje i ocjeđivanje otpadnog materijala provodi se pomoću zasebnih presa za ispiranje, poput HUBER WAP.

 • Visoki kapacitet iznošenja krutog otpadnog materijala
 • Moguće istovremeno pražnjenje nekoliko cisterni (opcionalno)
 • Minimalno trošenje
 • Dvodimenzionalno prosijavanje

Rotacijsko sito RoDisc® Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

 • Velika površina sita s malim dimenzijama
 • Visoka kvaliteta filtrate
 • Gravitacijski sustav
 • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
 • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
 • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
 • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata

STEP SCREEN® Vertical SSV Ekonomično izdvajanje i podizanje otpadnog materijala Inovativna tehnologija prosijavanja

 • Kut ugradnje 70°/ 75°
 • Za duboke kanale i velike visine izbacivanja
 • Za velike protoke
 • Podizanje materijala s dna kanala
STEP SCREEN® Sustav je uspješno, široko prihvaćen zbog njegove funkcije, jednostavnog načina rada kao i jednostavne metode čišćenja bez ikakvih pomagala (efekt samočišćenja prema protustrujnom principu).