Image Alt

Stanice za septičke jame

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Stanice za septičke jame

Stanice za septičke jame

Učinkovit prihvat i obrada sadržaja iz septičkih jama omogućen je uz:

– ROTAMAT® Fino sito sa integriranom presom otpadnog materijala Ro 3

– Kompletni uređaj s pjeskolovom i peračem pijeska Ro3.3

– ROTAMAT® Bubnjasta stanica RoFAS

HUBER nudi cjelovite sustave i procese za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama. Oprema je, dokazano je tijekom mnogo godina iskustva, osobito prikladna za obradu septičkog mulja.

Stotine ROTAMAT® stanica za septičke jame je instalirano diljem svijeta. Septički mulj obično dostavljaju cisterne. Ovisno o veličini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mulj se može prepumpati u egalizacijski bazen odakle se kontinuirano ispušta na uređaj. Na većim uređajima je moguće direktno ispuštanje bez prethodnog egaliziranja.

U svakom slučaju, iz sadržaja septičkih jama nužno je izdvojiti grube materijale kao što su higijenski proizvodi, plastični predmeti, itd.

Bubnjasta stanica RoSF9 / RoFAS Učinkovito i pouzdano izdvajanje krupnijeg materijala iz sadržaja septičkih jama. Bubnjasta stanica se koristi za neoubičajene situacije. Pouzdano transportiranje materijala bez začepljenja pomoću usmjerenog transportiranja unutra bubnja. Ispiranje i ocjeđivanje otpadnog materijala provodi se pomoću zasebnih presa za ispiranje, poput HUBER WAP.

  • Visoki kapacitet iznošenja krutog otpadnog materijala
  • Moguće istovremeno pražnjenje nekoliko cisterni (opcionalno)
  • Minimalno trošenje
  • Dvodimenzionalno prosijavanje