Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Stanice za septičke jame   /  Stanica za septičke jame Ro3.3 u kompaktnoj izvedbi s pjeskolovom i peračem pijeska

Stanica za septičke jame Ro3.3 u kompaktnoj izvedbi s pjeskolovom i peračem pijeska

Stanica za septičke jame Ro3.3 u kompaktnoj izvedbi s pjeskolovom i peračem pijeska

ROTAMAT® Stanica za septičke jame Ro3.3 predstavlja dobar mehanički predtretman

Ovaj uređaj se koristi za potpuno izdvajanje otpadnog materijala i pijeska, a sastoji se od:

  • Finog sita sa integriranom presom otpadnog materijala
  • Neaeriranog pjeskolova s klasirerom pijeska

Uređaj je vrlo kompaktan s obzirom na sve komponente koje su ugrađene u jednom spremniku gdje se vrši potpuna obrada mulja iz septičkih jama. Uz to, nema širenja neugodnih mirisa.