Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Mikrosita / Filtracija   /  Mikrosita   /  Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

Ultra fino rotacijsko bubanj sito s dvodimenzionalnim učinkom za vrlo fine čestice otpadnog materijala

 • Uklanjanje vlasi, vlaknastog materijala i suspendiranih tvari
 • Obrada vode od pranja i održavanja
 • Definirana veličina izdvajanja
 • Redukcija KPK/BPK za ispuste u mora i rijeke
 • Zaštita membranskih uređaja

PRIMJENE

Izdvajanje vlasi, vlaknastog i suspendiranog materijala iz industrijskih i komunalnih otpadnih voda

Prethodno izdvajanje finog otpadnog materijala ispred membranskih bioreaktora je vrlo bitno jer takav materijal, osim što može narušiti performanse uređaja, može uzrokovati velike operativne problem.

Smanjenje KPK/BPK morskih i riječnih ispusta

Ako riječni i morski ispusti imaju samo mehanički stupanj obrade, vrlo je važno smanjiti kemijsku potrošnju kisika u otpadnoj vodi kako bi se izbjegla eutrofikacija.RoMesh® sito je u mogućnosti smanjiti BPK5 za 20%, a suspendirani materijal za 50% čime se zadovoljavaja prvi stupanj pročišćavanja.

 

PREDNOSTI

 • Prosijavanje s definiranom veličinom razdvajanja osigurano kvadratnom mrežom
 • Mali uspor
 • Mehanička redukcija KPK/BPK do 30%
 • Redukcija suspendiranog materijala do 60%
 • Povremeno visokotlačno pranje na 120 bara (opcionalno)
 • Uz doziranje otopine polielektrolita i flokulanata se suspendirani materijal smanji do 95%, KPK/BPK do 65%, fosfor do 60%
 • Kompaktni dizajn
 • Vrlo veliki hidraulički protok