Image Alt

Sita i rešetke

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke (Page 3)

Sita i rešetke

Pouzdana sita/rešetke za svaku primjenu.

Fina i mikro sita/rešetke za odvajanje finog suspendiranog materijala.

Inovativna tehnologija iz jednog izvora.

Mehaničko pročišćavanje neophodno je kao prvi procesni korak prethodnog pročišćavanja otpadne vode, kako na ulazu u uređaj za obradu mulja i drugim područjima primjene, tako i u procesu obrade vode.

Sve krupnije tvari iz otpadnih voda se moraju ukloniti kako bi se zaštitilo daljnje dijelove uređaja od začepljenja i/ili oštečenja. Cilj je potpuno izdvajanje plivajućeg, istaloženog i suspendiranog materijala, u ovisnosti o veličini svijetlih otvora, te uklanjanje materijala prije izbacivanja u kontejner.

Higijenski uvjeti, sigurnost rada i mala potreba za održavanjem postaju sve važniji faktori.

Kod komunalnih uređaja za obradu mulja preporučeno je dodatno pranje sita/rešetke zbog procesa denitrifikacije, kako bi se otopljene organske tvari ponovno biološki obradile.

PREDNOSTI:

HUBER program sita/rešetki obuhvaća široku paletu sita/rešetki što omogućuje nuđenje pravog rješenja za:

– različite zahtjeve na mjestu ugradnje
– različite protoke
– različite razmake svjetlih otvora