Image Alt

Mikrosita / Filtracija

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Mikrosita / Filtracija

Mikrosita / Filtracija

Huber nudi pouzdana i inovativna riješenja za poboljšanje obrade otpadnih voda uz pomoć mikrosita i filtracije. To dovodi do značajnog poboljšanja kvalitete efluenta biološki obrađene otpadne vode, ali i sirove otpadne vode:

Filtracija biološki obrađene otpadne vode služi za uklanjanje suspendiranih tvari koje su ostale u pročišćenoj vodi. Takve suspendirane tvari sadrže oko 50% ugljika, skoro 10% dušika te preko 1% fosfora.
Oko 1 mg/l (ppm) fosfora ostaje u efluentu iako je biološki stupanj dizajniran za uklanjanje i/ili kemijsko taloženje istog. Kada se moraju zadovoljiti stroge koncentracije fosfora, nužna je naknadna filtracija.
Mikrosita se mogu koristiti za obradu sirove otpadne vode koja se ispušta u more ili rijeke. Prilikom toga se uklanjaju gotovo sve krutine te, ako je potrebno, fosfat. Prije mikrosita se u otpadnu vodu dodaju flokulanti i otopine polielektrolita.

Rotacijsko sito RoDisc® Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

  • Velika površina sita s malim dimenzijama
  • Visoka kvaliteta filtrate
  • Gravitacijski sustav
  • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
  • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
  • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
  • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata