Image Alt

Kompletni uređaji

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Kompletni uređaji

Kompletni uređaji

Višenamjenski uređaji za pouzdanu i kompletnu predobradu otpadnih voda
Zbog operativne sigurnosti mehanički predtretman je prvi korak u obradi komunalnih otpadnih voda s ciljem sprečavanja operativnih problema kao što su blokiranje, zapunjavanje, trošenje.

Kompletni predtretman otpadne vode uključuje:

Fino prosijavanje
Izdvajanje pijeska
Slasificiranje pijeska
Izdvajanje i uklanjanje masti i ulja

Prvi ROTAMAT® Kompletni uređaji su proizvedeni i isporučeni tijekom 1980 – ih. Od tada su na stotine inženjera i operatera odabrali i montirali Kompletni uređaj zbog njihovog pouzdanog rada, male potrebe za održavanje te malih tlocrtnih dimenzija.

Kompletni uređaji se konstantno usavršavaju te se, radi specifičnih zahtjeva kupaca, razvijaju dodatni modeli i veličine. Planiranje i ugradnja kompletnih uređaja nije samo brza i jednostavna, već značajno smanjuje troškove izrade.

COANDA kompletni uređaj Ro5C Kompletna mehanička obrada otpadne vode za mala komunalna postrojenja

  • fino prosijavanje otpadne vode
  • odvajanje pijeska
  • obrada pijeska
ROTAMAT® Mikro sito u spremniku, ovisno o veličini svijetlih otvora (npr. 2 mm), iz otpadne vode izdvaja otpadni materijal. Izdvojeni otpadni materijal se uklanja i transportira pomoću pužnog transportera. Unutar uzlazne cijevi, u zoni presanja, se otpadni materijal ocjeđuje i presa te se nakon zoga izbacuje u kontejner.