Image Alt

Ultra fina sita

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Ultra fina sita

Ultra fina sita

Ultra fina sita za nove primjene
Razvoj izuzetno finih sita za izdvajanje vrlo finih čestica omogućava nove primjene sita u obradi otpadnih voda. Pouzdano izdvajanje vlasi i vlaknastog materijala je nužno zbog učinkovitosti membranskih bioreaktora.

Druga primjena ultra finih sita su ispusti u mora i rijeke. Smanjenje KPK/BPK5 opterećenja iz takvih ispusta je sve bitnije zbog zaštite vodenog svijeta.

Ultra fina sita mogu izdvojiti razgradive i nerazgradive, organske i anorganske materijale u isto vrijeme. Upotrebnom ove nove tehnologije se, uz prihvatljive toškove, poboljšava zaštita okoliša.

Za daljnje poboljšanje učinkovitosti izdvajanja mogu se dodati kemijsko taloženje, koagulacija i/ili flokulacija. Dodavanjem ovakvih kemikalija se topive i koloidne tvari prevode u agregate koji se mogu uloniti. Suspendirane tvari se mogu smanjiti do 95%, KPK/BPK5 do 65% te fosfor do 60%.

Za mnoge regije s nedovoljnom ili nikakvom obradom otpadnih voda, ultra fina sita su brz i povoljan prvi korak u pravom smjeru.

Rotacijsko sito RoDisc® Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

  • Velika površina sita s malim dimenzijama
  • Visoka kvaliteta filtrate
  • Gravitacijski sustav
  • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
  • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
  • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
  • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata