Image Alt

Odvajanje i obrada pijeska

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska

Odvajanje i obrada pijeska

OPTIMALNO POGODAN SUSTAV ZA SVAKU APLIKACIJU!

HUBER-ov opsežan proizvodni raspon  pruža najbolje rješenje za svaku primjenu separacije pijeska, s podužnim ili kružnim pjeskolovima te s kompletnim jedinicama za kompletnu mehaničku obradu otpadnih voda u jednoj kompaktnoj jedinici.

Temeljeno na širokom iskustvu i vještini, HUBER-ovi inženjeri će izvesti Vaš poseban, cjelovit sustav obrade pijeska za Vaše specifične zahtjeve. Svi procesi obrade pijeska se mogu pouzdano upotpuniti najmodernijim HUBER strojevima.

Separacija i ocjeđivanje pijeska u jednom uređaju. - Korištenje COANDA efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska - Djelomično smanjen sadržaj organskih primjesa u pijesku - Izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika Mješavina pijeska i vode ulazi u vrtložnu komoru pomoću pumpe ili gravitacije. U vrtložnoj komori se generira rotacijsko strujanje. Automatski unos zraka se odvija pomoću cijevi postavljene centralno iznad vrtložne komore. Srce COANDA klasirera pijeska je Coanda tulipan. Organski opterećena voda prijanja uz rub spremnika i prelazi u horizontalni tok ispod površine pomoću Coanda-efekta. Smanjen radijalni i tangencijalni tok pomaže separaciji pijeska te dolazi do djelomične razlike u gustoći između organskih i mineralnih tvari. Pužnica za izdvajanje pijeska transportira čisti pijesak uzlazno gdje se gravitacijski ocjeđuje prije izbacivanja u kontejner. Sadržaj mineralnih tvari kod optimalnih uvjeta prelazi 90% (kod postrojenja s odgovarajućim predtretmanom i pjeskolovom).

Za separaciju lišća, grana i sl. od ostalog grupnog materijala (šljunak, kamenje) pomoću intenzivnog ispiranja i pranja zrakom. ROTAMAT® bubanj za ispiranje separira krupni materijal >10 mm od materijala kojeg treba obraditi. U ovisnosti o prirodi sirovog materijala, dio krupnog materijala se razlikuje u sastavu i količini. U slučaju  da je potrebno nastaviti s obradom krupnog materijala za bolje odlaganje, moguće je dodati perač krupnog materijala kao dodatni korak RoSF5 procesa. Uz pomoć ROTAMAT® perača krupnog materijala, krupni materijal se separira u frakciju šljunka i frakciju organike (lišće, grančice, itd.). Krupni materijal se separira u laku i tešku frakciju pomoću vode i zraka za pranje. Cijev recirkulacijske vode dobavlja potrebnu vodu tako da nije potrebna dodatna voda.

Izdvajanje, pranje i ocjeđenje pijeska u jednom sustavu.

  • Smanjeni troškovi odlaganja
  • korištenje Coanda efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska
  • Manje od 3% organskog sadržaja
  • Visok kapacitet
  • Više od 2.000 instalacije diljem svijeta
COANDA perač pijeska kombinira separaciju i pranje pijeska u jednoj kompaktnoj jedinici. Pomoću COANDA efekta process separacije se može kombinirati s procesom slaganjakako bi se osigurao kontinuirano visok efekt separacije i iznimna učinkovitost pranja.