Image Alt

HUBER TECHNOLOGY

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY

HUBER TECHNOLOGY

HUBER SE sa sjedištem u Berchingu u Njemačkoj je svjetski aktivna tvrtka u području obrade vode, otpadne vode i mulja.

U sjedištu tvrtke u Berchingu, više od 700 zaposlenika razvija i proizvodi proizvode, vodi projekte i razvija sustavna rješenja za komunalije i industrije. S više od 35.000 instalacija diljem svijeta, HUBER je jedna od svjetski vodećih tvrtki u ovom području. HUBER-ovi prilagodljivi procesi obrade pridonose rješavanju globalnih problema s vodom.

HUBER podržava korisnike 60 zemalja na svijetu preko svojih podružnica, ureda ili zastupstva pružajući znanje, iskustvo i inovativne proizvode za obradu vode, otpadne vode i mulja.

Tvrtku vodi obitelj više od 175 godina i danas pokraj svog sjedišta koristi moderni proizvodni pogon gdje se proizvodi širok spektar visokokvalitetnih proizvoda za međunarodna tržišta s najnaprednijom tehnologijom proizvodnje i visokokvalificiranim osobljem.

Kao rezultat kontinuiranog poboljšanja svojih proizvoda i novim razvijanjem zahtjeva uređaja i postrojenja, HUBER sada pruža kompletan spektar proizvoda za kompletan sektor voda i svjetskih tržišta. Kako bi osigurao korisniku dugotrajnu korist, HUBER globalni servis jamči pouzdan rad bez problema korisnikovih postrojenja kroz usku suradnju s lokalnim HUBER zastupstvima diljem svijeta.

Kao dodatak intenzivnom iskustvu i ekspertizi dobivenih u planiranju projekata i isporuci proizvoda za centralizirane uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, HUBER se predstavlja kao kompetentan partner za implementaciju polucentraliziranih i decentraliziranih ideja obrade otpadnih voda.

Zadržavanje na polju korištenja vode je primarna briga HUBER-a i odražava se u raznovrsnosti HUBER rješenja ponuđenih za ponovno korištenje otpadne vode i ekstrakciji hranjivih tvari iz otpadne vode i mulja.

HUBER pruža komunalna i industrijska rješenja za:

– prosijavanje otpadne vode
– obradu otpadnog materijala
– separaciju i obradu pijeska
– sita za oborinske retencijske bazene i opremu sustava kanalizacije
– kompletna obrada mulja (prosijavanje, zgušnjavanje, ocjeđivanje, sušenje)
transportiranje
– filtraciju i mikroprosijavanje otpadne vode
– flotacije
– opremu od nehrđajućeg čelika za vodogospodarstvene objekte za okna, zaštitu objekata i opreme, vodospreme

Kao pionir, HUBER je uspostavio mnogo patentiranih inovacija diljem svijeta, dok je HUBER servis izgradio iskusnu grupu za podršku.

S ukupno oko 950 zaposlenika diljem svijeta, HUBER instalacije su uspješno pogonjene na svim kontinentima. Dostupno je više od 60 podružnica, ureda i predstavništva kako bi udovoljili korisnikovim specifičnim zahtjevima diljem svijeta.

svaka vodosprema ˝diše˝: prozračivanje i odzračivanje vodospremi je nužno za izjednačavanje tlaka usljed promjene razine vode. Prilikom povlačenja pitke vode se usisava velika količina zraka. Taj zrak se prilikom punjenja vodospreme mora istitnuti van. Higijenski problem predstavlja proces ˝udisanja˝. Ovisno o kvaliteti ambijentalnog zraka, postoji određeni rizik da u vodospremu uđu veće količine prašine, bakterija, virusa i klica.

Tehnologija filtracije zraka s HUBER postrojenjima za filtraciju zraka pouzdano sprječava takve rizike. Samo bi filtrirani vanjski zrak smio ući u vodospremu.

Rado ćemo vas savjetovati o pravoj tehnologiji filtracije i odgovarajućim cjelovitim rješenjima za optimalnu higijenu vaše vodospreme.

Separacija i ocjeđivanje pijeska u jednom uređaju. - Korištenje COANDA efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska - Djelomično smanjen sadržaj organskih primjesa u pijesku - Izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika Mješavina pijeska i vode ulazi u vrtložnu komoru pomoću pumpe ili gravitacije. U vrtložnoj komori se generira rotacijsko strujanje. Automatski unos zraka se odvija pomoću cijevi postavljene centralno iznad vrtložne komore. Srce COANDA klasirera pijeska je Coanda tulipan. Organski opterećena voda prijanja uz rub spremnika i prelazi u horizontalni tok ispod površine pomoću Coanda-efekta. Smanjen radijalni i tangencijalni tok pomaže separaciji pijeska te dolazi do djelomične razlike u gustoći između organskih i mineralnih tvari. Pužnica za izdvajanje pijeska transportira čisti pijesak uzlazno gdje se gravitacijski ocjeđuje prije izbacivanja u kontejner. Sadržaj mineralnih tvari kod optimalnih uvjeta prelazi 90% (kod postrojenja s odgovarajućim predtretmanom i pjeskolovom).

Osnovna i robusna rešetka izrađena od nehrđajućeg čelika - Ravni materijal sa perforiranom podlogom - Sa stabilnim plastičnim kotačićima otpornim na koroziju i smrzavanje - Vertikalno kretanje košare osiguravaju vodilice i nosači - Vodilice, zakrivljene prema ispustu, osiguravaju djelomično automatsko izbacivanje otpadnog materijala u jedinicu za prihvat. Preostali otpadni materijal se uklanja ručno pomoću grablje - Kad god je košara u stražnjem položaju se ulaz automatski isključuje - Pogon sa električnim potezanjem lanaca te sa blokiranjem gornje i donje granice

Oprema i sustavna rješenja za obradu oborinske vode i upravljanje sustavom Postorjenja za kanalizacijski sustav za obradu: - oborinske vode - riječne vode - vode mješovite kanalizacije Napredna obrada kombinirane i oborinske kanalizacije je glavni problem po pitanju održive zaštite okoliša i vode. HUBER pruža pouzdane sustave za mnogo problematičnih situacija u kombiniranim i oborinskim kanalizacijama: zadržavanje materijala, konstatno održavanje retencijske razine, mjerenje preljevanja i čišćenje oborinskih retencijskih bazena.

Transport grubog, finog i kompaktiranog otpadnog materijala, mulja, pijeska te otpadnog materijala iz industrijskog procesa. - u zatvorenoj cijevi (Ro8) - u koritu s poklopcem (Ro8 T) Ovisno o zahtjevima korisnika, transporteri dizajnirani i proizvedeni u HUBER-u se isporučuju kao zatvorene cijevi ili kao korito. Montiraju se za horizontalno, koso i vertikalno  iznošenje otpadnog materijala, dehidriranog mulja, pijeska, itd., na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda ili za druge mateirijale u industrijama.

HUBER sustavi obrade otpadnog materijala - Optimalni sustavi za sve primjene - Visoka učinkovistost ocjeđivanja - Maksimalni stupanj ispiranja - Smanjeni troškovi zbrinjavanja otpada Prvi korak u procesu obrade otpadnih voda je izdvajanje otpadnog materijala iz otpadne vode. Izdvojeni otpadni materijal sadrži otpad iz kućanstava, fekalije, toaletni papir te mineralne krutine. Volumen izdvojenog otpadnog materijala ovisi, ne samo o veličini svijetlih otvora sita/rešetke, već i o tipu kanalizacijskog sustava.

Obrada otpadne vode, vraćanje proizvoda i obrada tehnološke vode pomoću flotacije s mikro mjehurićima.

Tehnološka voda je potrebna u mnogo proizvodnih procesa kao otapalo, za proizvodnju materijala ili čišćenje. Voda se recirkulira i ponovno koristi zbog ekonomskih i ekoloških razloga. Masti, ulja, plivajuće i suspendirane čestice, tlaožive materijale i otopljene materijale je potrebno odvojiti kako bi se dobila dobra i jednolika kvaliteta vode. Izdvajanje vrijednog proizvoda iz vode može biti dodatan zadatak. Dodatno, sprječava se habanje cjevovoda i ostale prateće opreme, a to povećava pogonsku pouzdanost proizvodnog postrojenja.