Image Alt

Transporteri

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Transporteri

Transporteri

Dobavni sustav otpadnog materijala za prese s ispiranjem

– otpadna voda ili tehnološka voda kao voda za ispiranje
– duljine kanala do 30 m
– visoka pogonska pouzdanost, mali troškovi održavanja
– prilagođena rješenja

HUBER kanal s ispiranjem radi isprekidano u seriji ili kontinuirano. Otpadni materijal kojeg treba obraditi upada u kanal s jednog ili nekolika sita. Otpadna voda ili tehnološka voda se koristi da ispere taj materijal u presu s ispiranjem. Voda za ispiranje služi i za ispiranje materijala u presi.

HUBER kanali s ispiranjem se mogu izraditi da udovolje posebnim uvjetima korisnika. Kako bi se osigurala maksimalna pogonska pouzdanost, upravljački sustav je moguće izvesti na način da se koristi redundantan sustav presi i pogoni individualne jedinice po potrebi pomoću automatske kontrole ventilima.

PREDNOSTI HUBER KANALA S ISPIRANJEM

– povoljno rješenje s minimalnim održavanjem
– visoka pogonska pouzdanost
– duljine kanala do 30 m
– otpadna voda ili tehnološka voda kao voda za ispiranje
– izvedba od nehrđajućeg čelika za otpornost od korozije

Transport grubog, finog i kompaktiranog otpadnog materijala, mulja, pijeska te otpadnog materijala iz industrijskog procesa. - u zatvorenoj cijevi (Ro8) - u koritu s poklopcem (Ro8 T) Ovisno o zahtjevima korisnika, transporteri dizajnirani i proizvedeni u HUBER-u se isporučuju kao zatvorene cijevi ili kao korito. Montiraju se za horizontalno, koso i vertikalno  iznošenje otpadnog materijala, dehidriranog mulja, pijeska, itd., na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda ili za druge mateirijale u industrijama.