Image Alt

Sita i rešetke

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke (Page 2)

Sita i rešetke

Pouzdana sita/rešetke za svaku primjenu.

Fina i mikro sita/rešetke za odvajanje finog suspendiranog materijala.

Inovativna tehnologija iz jednog izvora.

Mehaničko pročišćavanje neophodno je kao prvi procesni korak prethodnog pročišćavanja otpadne vode, kako na ulazu u uređaj za obradu mulja i drugim područjima primjene, tako i u procesu obrade vode.

Sve krupnije tvari iz otpadnih voda se moraju ukloniti kako bi se zaštitilo daljnje dijelove uređaja od začepljenja i/ili oštečenja. Cilj je potpuno izdvajanje plivajućeg, istaloženog i suspendiranog materijala, u ovisnosti o veličini svijetlih otvora, te uklanjanje materijala prije izbacivanja u kontejner.

Higijenski uvjeti, sigurnost rada i mala potreba za održavanjem postaju sve važniji faktori.

Kod komunalnih uređaja za obradu mulja preporučeno je dodatno pranje sita/rešetke zbog procesa denitrifikacije, kako bi se otopljene organske tvari ponovno biološki obradile.

PREDNOSTI:

HUBER program sita/rešetki obuhvaća široku paletu sita/rešetki što omogućuje nuđenje pravog rješenja za:

– različite zahtjeve na mjestu ugradnje
– različite protoke
– različite razmake svjetlih otvora

Fina rešetka-sito Ro2 / perforirano sito RPPS Pouzdana i dokazana fina rešetka-sito za komunalna postrojenja te prosijavanje industrijske i procesne vode. Fina rešetka-sito (Ro2), perforirani bubanj (RPPS) ili zvjezdasti perforirani bubanj (RPPS STAR)

  • s integriranom presom za presanje otpadnog materijala
  • s integriranim ispiranjem otpadnog materijala
  • više od 2.000 instalacija diljem svijeta

COANDA kompletni uređaj Ro5C Kompletna mehanička obrada otpadne vode za mala komunalna postrojenja

  • fino prosijavanje otpadne vode
  • odvajanje pijeska
  • obrada pijeska
ROTAMAT® Mikro sito u spremniku, ovisno o veličini svijetlih otvora (npr. 2 mm), iz otpadne vode izdvaja otpadni materijal. Izdvojeni otpadni materijal se uklanja i transportira pomoću pužnog transportera. Unutar uzlazne cijevi, u zoni presanja, se otpadni materijal ocjeđuje i presa te se nakon zoga izbacuje u kontejner.