Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  ROTAMAT® sita   /  Fina rešetka-sito Ro2 / perforirano sito RPPS

Fina rešetka-sito Ro2 / perforirano sito RPPS

Fina rešetka-sito Ro2 / perforirano sito RPPS

Pouzdana i dokazana fina rešetka-sito za komunalna postrojenja te prosijavanje industrijske i procesne vode.

Fina rešetka-sito (Ro2), perforirani bubanj (RPPS) ili zvjezdasti perforirani bubanj (RPPS STAR)

  • s integriranom presom za presanje otpadnog materijala
  • s integriranim ispiranjem otpadnog materijala
  • više od 2.000 instalacija diljem svijeta

Rad fine rešetke – sita ROTAMAT® Ro2 / RPPS je baziran na jedinstvenom patentiranom sustavu koji omogućuje kombinaciju separiranja, ispiranja, transportiranja, prešanja i ocijeđivanja otpadnog materijala u jednom uređaju.

MOGUĆE VERZIJE UREĐAJA

Ro 2: Perforacije bubnja ≥ 0.5 mm
U ovisnosti o svijetlim otvorima (0.5 – 6 mm) i promjerima bubnja (do 3000 mm) kapacitet se može zasebno odabrati kako bi udovoljilo zahtjevima na mjestu ugradnje.

RPPS: Perforani lim na površini bubnja ≥ 1,5 mm
U usporedbi sa jednodimenzionalnim perforiranim bubnjem, dvodimenzionalni perforirani elementi RPPS postižu znatno veći učinak odvajanja.

RPPS-Star: Zvjezdasto perforirani lim na površini bubnja ≥ 1,0 mm
Zvjezdasti perforirani bubanj sa cikcak savijenom površinom RPPS – Star ima veću slobodnu površinu i oko 30% veći kapacitet sa istim nazivnim promjerom. RPPS – Star uređaji sa perforacijama od 1 / 1.5 / 2 mm prvenstveno se koriste za ugradnju na industrijskim i komunalnim uređajima za obradu otpadnih voda

PRO-Serija
Poseban dizajn RPPS – Pro serije odvaja razinu vode u korito uzvodno i nizvodno od sita. Tom metodom je omogućeno kontinuirano izdvajanje otpada s konstantnom uzvodnom razinom vode u uređaju čime se značajno povećava kapacitet.

Fina rešetka-sito ROTAMAT® Ro2/RPPS je u cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika s jetkanjem u kupelji. Ugrađuju se direktno u kanale ili se isporučuju zajedno sa spremnikom i ugrađuju se pod kutom 35°.

U ovisnosti o svijetlim otvorima (0,5-6 mm) ili perforacijama (1-6 mm) te promjerima bubnja (do 3000 mm) može se ostvariti bilo koji protok.

Otpadna voda teče u i kroz otvoreni dio uzlazne košare u kojoj se zadržavaju plivajuće i suspendirane tvari. Zaprljanje bubnja stvara dodatni efekt filtriranja tako da se na bubnju zadržavaju i čestice manje od samih svijetlih otvora rešetke-sita odnosno perforacija. Bubanj se počinje okretati kada razina vode ispred uređaja dosegne određenu razinu zbog zapunjenja svijetlih otvora bubnja.

Rotirajući bubanj podiže otpadni materijal i ubacuje ga u centralno postavljeno korito. Uklanjanje otpadnog materijala je pomagano četkom i sapnicama. Pužni transporter u koritu se okreće i transportira otpadni materijal kroz uzlaznu cijev.

Spiralni transporter transportira, ocjeđuje i presa otpadni materijal bez emisije neugodnih mirisa i izbacuje ga u kontejner ili sljedeći transporter.

INTEGRIRANI SUSTAV ZA PRANJE BUBNJA IRGA

Kako bi se proces obrade optimizirao, omogućena je ugradnja integriranog sustava za pranje bubnja. Time se poboljšava omjer ugljik/dušik prethodno obrađene otpadne vode. Osim toga, IGRA smanjuje troškove odlaganja otpda. ROTAMAT® omogućava integriranje sustava pranja bubnja direktno u korito i/ili donji dio izlazne cijevi. Kako se otopljena tvar odvaja od inertnog materijala, nečistoće se praktički potpuno ispiru čime se smanjuje težina te se poboljšavaju radni i higijenski uvjeti.

PREDNOSTI:

Mali uspor – visoki efekt izdvajanja otpadnog materijala
Zbog oblika bubnja i ugradnje pod kutem 35°, površina sita je mnogo veća nego kod vertikalnih ili gotovo vertikalnih rešetki što rezultira malim usporom, visokim efektom separacije i maksimalnim kapacitetom

Kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika
Uređaj je u cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika i jetkan u kupelji što uklanja koroziju i smanjuje održavanje

Bez preljevanja
Kompletan tok dolazi na bubanj kroz otvoreni prednji dio i može izaći samo kroz površinu bubnja. Ovo sprečava preljevanje uređaja i jamči da se otpadni materijal uvijek zadržava unutar bubnja.

Nekoliko funkcija kombiniranih u jednom sustavu
Rešetke-sita ROTAMAT® izvode funkcije uklanjanja otpadnog materijala, transportiranje, ispiranje, ocijeđivanje i presanje u jednom kompaktnom uređaju. Dodatna jedinica za uvrećavanjejamči rad cijelog sustava bez emisije neugodnih mirisa.

Ugradnja na otvorenom prostoru
Za ugradnju na otvorenom prostoru rešetke-sita ROTAMAT® se mogu isporučiti s grijnim kabelom i termičkom izolacijom

Opremanje
Izvedba rešetki-sita ROTAMAT® omogućuje naknadnu modifikaciju kako bi se sustav prilagodio promjeni zahtjeva. Npr. moguće je nadograditi uređaj grijanjem i integriranim sustavom za ispiranje otpadnog materijala. Moguće je smanjiti i veličinu svijetlih otvora za udovoljanje strožim uvjetima.

Mala potreba za održavanjem
Bez podmazivanja. Dovoljni redovni pregledi i vizualna inspekcija.