Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  ROTAMAT® sita   /  Fina rešetka Ro1

Fina rešetka Ro1

Fina rešetka Ro1
Pouzdana i efektivna separacija krutih tvari s već dokazanom tehnologijom:

  • s integriranom prešom za prešanje otpadnog materijala
  • s integriranim ispiranjem otpadnog materijala
  • kompaktna izvedba

Rad fine rešetke ROTAMAT® Ro1 baziran je na jedinstvenom patentiranom sustavu koji omogućuje kombinaciju separiranja, ispiranja, transportiranja, prešanja i ocijeđivanja otpadnog materijala u jednom uređaju.

U ovisnosti o veličini svijetlih otvora (6 ili 10 mm) i veličini uređaja (promjer ulaznog bubnja do 3000 mm), kapacitet se može zasebno odabrati kako bi udovoljilo zahtjevima na mjestu ugradnje.
Fine rešetke ROTAMAT® Ro1 se u cijelosti izrađuju od nehrđajućeg čelika i tvornički jetkaju u kupelji.

Uređaji se ugrađuju direktno u kanale ili se isporučuju zajedno sa spremnikom i ugrađuju se pod kutom 35°. Otpadna voda teče u otvoreni dio uzlaznog bubnja te kroz rešetke. Plivajuće i suspendirane tvari se zadržavaju na rešetkama bubnja. Zaprljanje bubnja stvara dodatni efekt filtriranja tako da se na bubnju zadržavaju i čestice manje od samih svijetlih otvora rešetke.

Zapunjenje rešetke uzrokuje razliku razine vode ispred i iza uređaja te se time uključuje češalj montiran na centralnu osovinu. Zubi češlja zadiru kompletno između rešetaka bubnja, čiste ga i podižu u položaj 12h. Otpadni materijal se ubacuje u centralno postavljeno korito s integriranim spiralnim transporterom. Češalj se tada vraća iz položaja 12h. Tijekom povratnog hoda ovješen zgrtač uklanja preostali materijal sa češlja čime se zubi češlja dodatno čiste. Dodatnim okretanjem pužnog transportera otpadni materijal se izvlači iz ulaznog bubnja i transportira u uzlaznu cijev.

Kako se otpadni materijal transportira i presa unutar uzlazne cijevi, on je ocijeđen i kompaktiran bez stvaranja emisija neugodnih mirisa prije izbacivanja u kontejner ili sljedeći transporter.

PREDNOSTI:

Mali uspor – visoki efekt izdvajanja otpadnog materijala
Zbog oblika bubnja i ugradnje pod kutem 35°, površina rešetki je mnogo veća nego kod vertikalnih ili gotovo vertikalnih rešetki što rezultira malim usporom, visokim efektom separacije i maksimalnim kapacitetom

Kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika
Uređaj je u cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika i jetkan u kupelji što uklanja koroziju i smanjuje održavanje

Pouzdan rad sa samočišćenjem
Pouzdano čišćenje kompletnog uređaja je jamčeno potpunim zadiranjem zuba češlja. Uređaj je neometan čak i kod vrlo velikog zaprljanja. Dodatno, jedinstven tok jamči zadržavanje otpadnog materijala konstantno unutar bubnja (ispred uređaja), tj. otpadni materijal se ne izvlači iz otpadne vode te transportira natrag u već pročišćenu vodu u procesu čišćenja.

Nekoliko funkcija kombiniranih u jednom sustavu
Rešetke ROTAMAT® izvode funkcije uklanjanja otpadnog materijala, transportiranje, ispiranje, ocijeđivanje i presanje u jednom kompaktnom uređaju. Dodatna jedinica za uvrećavanje jamči rad cijelog sustava bez emisije neugodnih mirisa.

Ugradnja na otvorenom prostoru
Za ugradnju na otvorenom prostoru rešetke ROTAMAT® se mogu isporučiti sa zaštitom od smrzavanje kombiniranom s dodatnom izolacijom ukoliko je potrebno.

Opremanje
Izvedba rešetaka ROTAMAT® omogućuje naknadnu modifikaciju kako bi se sustav prilagodio promjeni zahtjeva. Npr. moguće je nadograditi uređaj grijanjem i integriranim sustavom za ispiranje otpadnog materijala.

Mala potreba za održavanjem
Bez podmazivanja. Dovoljni redovni pregledi i vizualna inspekcija