Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Kompletni uređaji   /  Kompletni uređaj Ro5

Kompletni uređaj Ro5

Kompletni uređaj Ro5

Već dokazane komponente za mehanički predtretman

 • s aeriranim ili opcionalno neaeriranim pjeskolovom
 • izvedba pjeskolova u skladu s DWA ili prilagođena
 • zaseban mastolov s poluautomatskom evakuacijom masti (opcija)

Zbog uvjeta pogonske sigurnosti prvi korak u obradi otpadnih voda je u pravilu mehanički predtretman koji uključuje:

 • Fino prosijavanje
 • Obradu otpadnog materijala
 • Separaciju pijeska
 • Klasifikaciju pijeska
 • Separaciju i uklanjanje ulja i masti

Prvi RORAMAT® Ro5 kompletni uređaj je proizveden i isporučen tijekom 1980-ih. Od tada su na stotine inženjera i operatera odabrali i ugradili kompletne uređaje zbog njihovog pouzdanog rada i male potrebe za održavanjem. Planiranje i ugradnja kompletnih uređaja ROTAMAT® nije samo brza i jednostavna, već značajno smanjuje troškove izrade.

1. Fino prosijavanje

U ovisnosti o posebnim uvjetima i podacima, kao što su maksimalni protok, otpadni materijal i količina pijeska, odabire se jedno od sljedećih rešetki/sita:

 • Fina rešetka ROTAMAT® Ro1
 • Svijetli otvori 6 ili 10 mm
 • Fina rešetka sito ROTAMAT® Ro2 / RPPS
 • Svijetli otvori 1-6 mm
 • Fino sito ROTAMAT® Ro9
 • Svijetli otvor 1-6 mm
 • Fina perforirana rešetka HUBER EscaMAX®
 • Perforacije 1-10 mm
 • Fina lamelna rešetka STEP SCREEN® SSF
 • Veličina svijetlih otvora 3 / 6 mm

2. Obrada otpadnog materijala

Fine rešetke Ro1 / rešetke-sita Ro2/RPPS / fina sita Ro9 Sve ROTAMAT® rešetke / sita imaju presu za presanje otpadnog materijala. Ispiranje otpadnog materijala sustavom IRGA (opcionalno) Presanje i ocjeđivanje u integriranoj presi. Koncentracija suhih tvari u otpadnom materijalu do 45% ST.
STEP SCREEN® SSF, perforirana rešetka EscaMax® Zasebna presa s ispiranjem WAP se u pravilu ugrađuje iza lamelne rešetke Step Screen® Koncentracija suhih tvari, u ovisnosti o korištenom WAP-u do 50% ST.

3. Separacija pijeska

Pjeskolovi kompaktnih uređaja ROTAMAT® su izvedeni u skladu s međunarodnim standardima ili s posebnim zahtjevima korisnika. Korito pjeskolova je dostupno kao aerirana ili neaerirana jedinica. Odabir korita pjeskolova (aeriran ili neaeriran) ovisi o različitim kriterijima, kao što su omjer sušnog i kišnog dotoka ili je li planirana naknadna obrada pijeska.

4. Uklanjanje pijeska i ispust

Istaloženi pijesak se prikuplja spiralnim transporterom na dnu korita. Uzlazni spiralni transporter transportira, miješa i ocjeđuje prikupljeni pijesak. Izdvojeni pijesak klizi iz gornjeg dijela uzlaznog spiralnog transportera u RoSF4/t perač pijeska.

5. Separacija i uklanjanje masti (opcija)

Separacija ulja i masti je dostupna samo kod izvedbi s mastolovom. Mast se prikuplja u zasebnoj komori s odjeljkom između korita pjeskolova i korita mastolova, a sastoji se od perforirane ploče. Za razliku od mnogih suparnika, plivajuće masti i ulja se zgrću s površine vode pomoću zgrtača kojeg sporo povlači sajla od nehrđajućeg čelika. Zgrtač je oblikovan da uklanja gotovo sav plivajući materijal iz mastolova. Anaerobna razgradnja masti i ulja, a time i emisija neugodnih mirisa je tako spriječena.

PREDNOSTI:

Kompletna i kompaktna pametna jedinica koja izvršava sljedeće stupnjeve procesa:

 • Fino prosijavanje
 • Ispiranje otpadnog materijala (opcionalno)
 • Ocjeđivanje otpadnog materijala
 • Separacija pijeska
 • Ispiranje pijeska
 • Aeracija pjeskolova (opcija)
 • Opcionalno kombinirano s mastolovom
 • Separacija i uklanjanje masti (opcija)
 • Efekt izdvajanja u skladu s međunarodnim standardima (DWA) s QMAX= 90% zrnaca pijeska promjera 0,2 – 0,25 mm
 • Kapacitet do 300 l/s
 • Odvojena komora masti s poluautomatskim izdvajanjem masti (opcija)
 • U potpunosti zatvorena jedinica, bez emisije neugodnih mirisa
 • Zaštita od smrzavanja za ugradnju na otvorenom prostoru (opcija)
 • Nadzemna / ukopana izvedba
 • Više od 800 instalacija
 • U cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika (uključujući i spiralne transportere)