Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Kompletni uređaji   /  Kompletni uređaj s “Hydro-Duct” sustavom Ro5HD

Kompletni uređaj s “Hydro-Duct” sustavom Ro5HD

Kompletni uređaj s „Hydro-Duct“ sustavom Ro5HD

Već dokazane komponente za mehanički predtretman

 • visoka učinkovitost uklanjanja pijeska
 • zasebna komora za uklanjanje masti (opcionalno)
 • kompaktni uređaj, malih tlocrtnih dimenzija

Kompletni uređaj Ro 5HD spaja prednosti aeriranog i neaeriranog pjeskolova, koristeći visokoučinkovit pjeskolov s malom strukturnom površinom. Otpadna voda najprije prolazi kroz ulazno sito gdje se otpadni materijal zaržava, ispire, kompaktira i ocjeđuje.

Prosijana otpadna voda dolazi u spremnik u kojem se smanjuje taloženje organskih primjesa u toku otpadne vode pomoću sustava aeracije unutar spremnika. Mast i ostale masnoće se prihvaćaju u zasebni integrirani mastolov iz kojeg se automatski zgrću pomoću zgrtača masti.

Tok otpadne vode tada ulazi u sljedeći, neaerirani, dio komore pjeskolova u kojem se osigurava uzlazni i ravnomjerni tok vode.

Brzina strujanja u neaeriranoj komori je reducirana do granice u kojoj se vrlo sitan pijesak jednostavno i pouzdano separira. Dok se separirane čestice transportiraju pomoću pužnog transportera, one se simultano i ocjeđuju prije izbacivanja u kontejner.

PREDNOSTI:

 • Potpuno integrirano prosijavanje, ispiranje i ocjeđivanje u jednom sustavu
 • Vrlo visoka učinkovitost odvajanja pijeska
 • Odvojena komora masti s poluautomatskim izdvajanjem masti (opcija)
 • Nadzemna / ukopana izvedba
 • Kompaktan uređaj s malim tlocrtnim dimenzijama
 • S integriranim sigurnosnim preljevom u pjeskolovu
 • Sustav za ispiranje pijeska (opcija)
 • Integriran sigurnosni by-pass