Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Kompletni uređaji   /  COANDA kompletni uređaj Ro5C

COANDA kompletni uređaj Ro5C

COANDA kompletni uređaj Ro5C
Kompletna mehanička obrada otpadne vode za mala komunalna postrojenja

  • fino prosijavanje otpadne vode
  • odvajanje pijeska
  • obrada pijeska

ROTAMAT® Mikro sito u spremniku, ovisno o veličini svijetlih otvora (npr. 2 mm), iz otpadne vode izdvaja otpadni materijal. Izdvojeni otpadni materijal se uklanja i transportira pomoću pužnog transportera. Unutar uzlazne cijevi, u zoni presanja, se otpadni materijal ocjeđuje i presa te se nakon zoga izbacuje u kontejner.

Pročišćena otpadna voda gravitacijski otječe u CONADA kružni pjeskolov. S obzirom da se Conada tulipan puni kroz vrtložnu komoru, tok otpadne vode iz vertikalnog prelazi u horizontalni smjer. Zrak je usisan u vrtlog gdje se miješa s otpadnom vodom.

Kombinacija tri efekta, CONADA efekt, efekt šalice čaja i usis zraka, osigurava da se organske primjese zadržavaju na površini i ispuštaju preko preljevne brane, dok se pijesak taloži u donjem dijelu. Pijesak se uklanja uzlaztnom pužnicom, statički se ocjeđuje prije izbacivanja u kontejner.

PREDNOSTI

  • Potpuni mehanički predtretman u jednom uređaju – fino sito, pjeskolov i klasirer pijeska
  • Integrirano ispiranje i presanje izdvojenog materijala (opcija pranja sita)
  • Kapacitet do 40 l/s
  • Potpuno automatski način rada
  • Konstrukcija u cijelosti od nehrđajućeg čelika, prema tome
  • Male tlocrtne dimenzije
  • Dizajne zaštićen od smrzavanja do – 25°C (opcionalno)