Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Mikrosita / Filtracija   /  Mikrosita   /  Membransko sito RoMem

Membransko sito RoMem

Membransko sito RoMem

Ultra fino sito sa kvadratnom mrežom i odličnim rezultatom prosijavanja otpadnog materijala

 • Uklanjanje vlaknastih materijala i vlasi
 • Povećana pogonska sigurnost membranskih bioreaktora (šupljikasta vlakna i pločasti moduli)
 • Značajno smanjenje KPK/BPK morskih i riječnih ispusta

ROTAMAT® Membransko sito koristi se za prosijavanje komunalne i industrijske otpadne vode te za izdvajanje vlaknastih materijala i vlasi. Sito može biti ugrađeno u kanal ili u spremnik.

Za novi tip membranakih bioreaktora, koji su nedavno stavljeni na tržište, učinkovitost konvencionalnih sita, sa tipičnom veličinom svijetlih otvora i perforacija od 3 – 10 mm, više nije dovoljna.

ROTAMAT® Membransko sito je vrlo fino sito s malim usporom, koje osigurava veliku površinu prosijavanja zbog oblika bubnja te instalacije pod kutem od 35°. Sita imaju kvadratnu mrežu koja, za razliku od uobičajenih sita, osigurava definiranu veličinu prosijavanja što osigurava pouzdano izdvajanje krutog materijala.

Dvodimenzionalni dizajn i vrlo fini otvori posebno spriječavaju ispiranje vlaknastih materijala i vlasi kroz mrežu prije nego je bubanj očišćen. Sita s prorezima ne mogu postići jednaku učinkovitost zbog nedefinirane veličine prosijavanja. Osim toga, kvadratne mreže imaju veliku slobodnu površinu te, unatoč njihovoj finoj mreži, mogu izdržati visoke hidrauličke kapacitete.

ROTAMAT® Membransko sito je pogodno za protoke industrijske i komunalne otpadne vode do 3500 m3/h, a veličina kvadratne mreže može biti od 0,5 do 1 mm.

Male tlocrtne dimenzije i visoka učinkovitost kroz cijelu obradu koja, u jednom kompaktnom uređaju, objedinjuje izdvajanje, transportiranje, presanje, ocjeđivanje i izbacivanje otpadnog materijala čine ROTAMAT® membransko sito učinkovitim i ekonomičnim riješenjem za uklanjanja visoke koncentracije otpadnog materijala. Sito može biti ugrađeno u kanal ili u spremnik.

PRIMJENE

Izdvajanje vlasi i vlaknastog materijala prije membranskih bioreaktora

Izbor veličine mreže ovisi o primjeni membranskog sustava. Membranski moduli su podjeljeni na šupljikasta vlakna i pločaste module. Izdvajanje vlaknastog materijala je bitno prije membrana s šupljikastim vlaknima, jer vlaknasti materijal može stvoriti nakupine i blokirati membranski uređaj čime se smanjuje njihova permeabilnost i performanse. Dakle, potrebno je najfinije moguće sito, posebno za membranske uređaje sa šupljikavim vlaknima.

Smanjenje KPK/BPK5 za ispuste u mora i rijeke

Makimalno moguće smanjenje KPK koje se ispušta u vodeni ispust, posebno u morske i riječne ispuste, vrlo je bitno  jer većina njih nema stupanj mehaničke obrade. Opsežno smanjenje KPK/ BPK5 morskih i riječnih ispusta može se postići sa kvadratnom mrežom od 0,5 do 1,0 mm.

Obrada industrijskih procesnih voda

U skladu s novim propisima, vezano uz ispuštanje otpadne vode u kanalizaciju, nužno je mehanički prosijavati otpadnu vodu te obraditi zadržani otpadni materijal. ROTAMAT® Membransko sito malih tlocrtnih dimenzija posebno je prikladno za tu primjenu s obzirom da objedinjuje prosijavanje, ispiranje, transport i ocjeđivajne otpadnog materijala u jednom uređaju.

PREDNOSTI

 • Prosijavanje s definiranom veličinom razdvajanja osigurano kvadratnom mrežom
 • Izdvajanje vlasi, vlaknastog materijala i suspendiranih tvari
 • Povećanje pogonske sigurnosti membranskih biorektora u nastavku
 • Fino prosijavanje velikih količina otpadne vode u gravitacijskoj liniji bez potrebe dizanja otpadne vode; mali uspor
 • Smanjenje KPK/BPK5 za primjenu kod morskih i riječnih ispusta
 • Visoka učinkovitost za kombinaciju prosijavanja, (po potrebi ispiranje), presanja, transportiranja, ocjeđivanja i izbacivanja otpadnog materijala u jednom uređaju
 • Idealno za ugrađivanje u postojeće kanale
 • Povremeno visokotlačno pranje na 120 bar (dva puta dnevno) uklanja naslage s bubnja sita
 • Posebno dizajnirana brtva između kanala i bubnja sita sprječava prolazak neprosijane otpadne vode kroz bubanj