Image Alt

Kružni pjeskolovi

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Kružni pjeskolovi

Kružni pjeskolovi

Zbog pogonske pouzdanosti postrojenja za obradu otpadnih voda, potrebno je izdvojiti pijesak sadržan u otpadnoj vodi i ostale mineralne tvari (cca 60 l pijeska /1000 m³ otpadne vode) od organskih razgradivih materijala.

Kružni i vortex pjeskolovi izdvajaju pijesak iz otpadne vode pomoću centrifugalne sile.

  • Visoka učinkovitost separacije pomoću tangencijalnog dotoka otpadne vode
  • Opcionalno s integriranom pužnicom za evakuaciju pijeska
  • Kompaktna izvedba, ušteda na prostoru
  • Betonska izvedba ili od nehrđajućeg čelika
Separacija  čestica pijeska u HUBER kružnom pjeskolovu HRSF je potpomagana kružnim strujanjem otpadne vode. Efekt izdvajanja generira preklapanje vertikalnog silaznog strujanja i stvaranja centrifugalne sile na čestice pijeska. Unutarnje površine spremnika koriste kao prostor za separaciju.

Separacija pijeska pomoću konstatne rotacije

  • Visok efekt separacije pomoću tangencijalnog dotoka
  • Sporohodna miješalica pomaže separaciji
  • Svjetski dokazana tehnologija
Separacija pijeska iz otpadne vode sprečava pogonske probleme kao što je sedimentacija, povećano habanje i začepljenje. Mehanički prosijana otpadna voda ulazi u VORMAX na dnu komore pijeska gdje se generira tangencijalno rotacijsko strujanje zbog zakrivljene vortex komore.