Zamjena opreme na CS Katalinića Brig


DSC_0210
07.10.

Na CS Katalinića Brig u Splitu je zamijenjena dotrajala oprema koja je ugrađena 1995. godine. Ugrađene su dvije automatske rešetke HUBER SE tip ROTAMAT Ro1 s promjerom bubnja 1800 mm te jedna presa s ispiranjem otpadnog materijala HUBER SE tip WAP.