Montirano fino sito u kampu Valalta


11.04.17.

Ugrađeno je fino sito HUBER SE tip ROTAMAT® Ro9 kao predtretman na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kampa VALALTA.