Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Zasićena flotacija HUBER HDF   /  Zasićena flotacija HDF

Zasićena flotacija HDF

Obrada otpadne vode, vraćanje proizvoda i obrada tehnološke vode pomoću flotacije s mikro mjehurićima.

Tehnološka voda je potrebna u mnogo proizvodnih procesa kao otapalo, za proizvodnju materijala ili čišćenje. Voda se recirkulira i ponovno koristi zbog ekonomskih i ekoloških razloga. Masti, ulja, plivajuće i suspendirane čestice, tlaožive materijale i otopljene materijale je potrebno odvojiti kako bi se dobila dobra i jednolika kvaliteta vode. Izdvajanje vrijednog proizvoda iz vode može biti dodatan zadatak. Dodatno, sprječava se habanje cjevovoda i ostale prateće opreme, a to povećava pogonsku pouzdanost proizvodnog postrojenja.

Kada se tehnološka voda ispušta kao otpadna voda, često se zahtjeva predtretman kako bi se spriječio ulazak otrovnih i štetnih materijala u kanalizacijski sustav i time smanjila davanja i pristojbe. Konvencionalni gravitacijski taložnici su često nesposobni da obave zadovoljavajući predtretman. Različiti tipovi flotacijskih procesa su razvijeni, ali se zasićena flotacija s recirkulacijom vode pod tlakom pokazala kao najefikasnije rješenje.

HUBER zasićena flotacija omogućuje znatno poboljšan process flotiranja s posebnim ulaznim dijelom koji omogućuje optimalno strujanje otpadne vode unutar flotacijskog spremnika.

HUBER zasićene flotacije se uspješno koriste u različitim industrijskim i komunalnim postrojenjima, kao što su:

 • Klaonice
 • Obrada i pakiranje mesa
 • Obrada ribe
 • Mljekare
 • Proizvodnja hrane
 • Proizvodnja margarina
 • Rafinerije ulja i masti
 • Proizvodnje konzervi
 • Insutrijske kuhinje i zalogajnice
 • Usluge brze prehrane
 • Tvornice sapuna
 • Kozmetička industrija
 • Tekstilna industrija
 • Kemijska industrija
 • Petrokemije
 • Industrije željeza i čelika
 • Obrada metala
 • Galvaniziranje
 • Sanacija zemljišta
 • Obrada otpada
 • Obrada komunalne otpadne vode

PREDNOSTI HUBER ZASIĆENE FLOTACIJE

 • izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika (AISI316L)
 • mogućnost kemijskog stupnja – povećana efikasnost separacije
 • standardne veličine za različite primjene
 • mala potreba za prostorom, kompaktni dizajn
 • jednostavno smanjenje tlaka pomoću jednog ventila
 • učinkovito i nježno miješanje mjehurića zraka s otpadnom vodom
 • definiran protok u spremniku zbog optimalnog dizajna konstrukcije za miješanje i dodavanje
 • veća površina separacije zbog integriranog lamelnog separatora, minimalni rizik od začepljenja zbog prikladno dimenzioniranih praznina između ploča lamela
 • stvaranje saturirane vode s višestupanjskom crpkom koja ne regulira tlak spremnika
 • iskustvo od stotinu uređaja u različitim poljima primjene