Image Alt

Loveco

  /  Novosti   /  Zamjena klasirera pijeska s ispiranjem na UPOV-u Donji Miholjac

Zamjena klasirera pijeska s ispiranjem na UPOV-u Donji Miholjac

Loveco d.o.o. je isporučio i ugradio novi klasirer pijeska s ispiranjem na UPOV-u Donji Miholjac čime je zamijenjena stara, dotrajala oprema.