Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Ocjeđivanje (dehidracija)   /  Spiralna presa Q-PRESS

Spiralna presa Q-PRESS

Povoljna dehidracija mulja za neovisnost kod odlaganja

Q-PRESS je spiralna presa s koničnom pužnicom s osovinom i cilindričnim otvorima koji se  sastoje od tri zone obrade: ulazna i pogonska zona, trodjelna zona ugušćivanja i dehidriranja, zona presanja s pneumatskim protutlačnim konusom.

U prvom dijelu ugušćivanja i dehidriranja višak vode se brzo uklanja zbog velike površine filtracijske košare i malim tlakom. Tlačna sonda u dobavnom dijelu stroja kontrolira primarni tlak i tako osigurava visoku kvalitetu filtrata.

U drugom dijelu košare volumen materijala se smanjuje koničnom pužnicom i mulj se pritišče uz unutarnje površine košare i time se mulj dehidrira, s kontinuiranim smanjenjem debljine muljnog kolača. U ovoj sekciji prolazi na situ su znatno manji.

U trećem dijelu košare zaostala voda se istišće iz mulja, kod najtanje debljine muljnog kolača, pomoću pneumatskog protutlačnog konusa na izlaznom dijelu. Dehidrirani mulj gura transportna pužnica kroz tlačni konus u komoru za izbacivanje. Pomoću regulacije broja okretaja pužnice moguće je podesiti vrijeme zadržavanja mulja u presi, odnosno vrijeme filtracije.

PREDNOSTI ROTAMAT® SPIRALNE PRESE Q-PRESS

  • neosjetljiv na krupni materijal zbog velikog razmaka pužnice i košare
  • nije potrebno konstantno pranje košare, mala potrošnja vode
  • pneumatski upravljan konus
  • definirano vrijeme filtracije mulja
  • konstantno gibanje muljnog kolača, minimiziran otpor filtera
  • minimalno habanje zbog spore brzine okretanja pužnice
  • minimalna buka
  • niska potrošnja električne energije
  • visok stupanj dehidriranja s vlaknastim muljem