Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Sušenje mulja   /  Solarni aktivni sušač SRT

Solarni aktivni sušač SRT

Sušenje mulja solarnom energijom.

  • Jedinstvena kombinacija prevrtanja i transportiranja mulja
  • Kontinuirani proces sušenja
  • Jednolika distribucija mulja
  • Bez emisije neugodnih mirisa zbog potpunog preslagivanja mulja

Osnovni princip HUBER SRT sustava je sušenje komunalnog mulja u stakleniku koristeći solarnu radijaciju.

Poseban sustav za okretanje preokreće i transportira mulj s jedne strane staklenika na drugu.

Dobava mulja se može podesiti prema zahtjevu korisnika. Suhi mulj se može dobaviti u staklenik ručno, npr. utovarivačem ili potpuno automatski s distribucijskom pužnicom koja optimalno koristi prostor ispravanja.

Suhi mulj se može istovariti u korito ili direktno u kontejner pomoću trakastog transportera. Kako je dobava mulja konstantna, jedinice s malim kapacitetom se mogu koristiti za dehidriranje mulja.