Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  OSTALA OPREMA   /  LANDUSTRIE   /  Pužne (Arhimedove) pumpe

Pužne (Arhimedove) pumpe

Landustrie ima značajno iskustvo u ovom polju. Kroz gotovo 100 godina Landustrie je dizajnirao, izrađivao, isporučivao, ugrađivao i održavao mnogo tipova i konfiguracija pužnih pumpi. Od ranih osamdesetih Landustrie ima program za automatski odabir pužnih pumpi koji se može koristiti za odabir optimalnih pužnih pumpi za određenu aplikaciju. Program je baziran na velikom broju testova, jednako velikom broju varijabli u Landustrie testnom postrojenju. Metodu kalkulacije, za nekoliko narudžbi, je odobrila tvrtka  Germanische Lloyds.

Dodatno, Landustrie je kroz mnogo godina razvio svoju bazu znanja u području pužnih pumpi koja se kontinuirano obnavlja novim istraživanjima i razvojem, kao i kupnjom najnovije tehnologije. Na primjer njihov računalni program koristi FEM- metodu analiziranja.

Ovo znanje i iskustvo osigurava Landustriev položaj kao jedan od vodećih u svijetu u proizvodnji pužnih pumpi.

 

ŠIROK SPEKTAR MOGUĆNOSTI

Aplikacije za pužne pumpe su bezbrojne:

 • ulazne pumpne stanice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • međustanica za podizanje otpadnih voda na višu razinu
 • pumne stanice za povrat mulja
 • projekti navodnjavanja
 • projekti odvonje
 • isušivanje močvarnih tla
 • cirkulacija među sustavima aeracije
 • vodene atrakcije u zabavnim parkovima
 • industrijske aplikacije
 • aplikacije za oborinsku vodt

 

PRINCIP RADA PUŽNIH PUMPI

Princip rada pužnih pumpi je uzlazna cijev, opremljena navojima, koja rotacijom podiže medij na višu razinu.

 Z-Z presjek

Presjek Z-Z

 

LANDY PUŽNE PUMPE

Pužne pumpe i instalacije pužnih pumpi su uglavnom are okarakterizirane sljedećim značajkama:

 • otvorena, bez mogućnosti začepljenja, jednostavna i robusna konstrukcija
 • visoka učinkovitost, niska potreba za održavanjem, niski pogonski troškovi
 • vrlo pouzdana s dugim vijekom trajanja i gotovo bez habanja (bez potrebe za zamjenskim jedinicama)
 • automatsko podešenje kapaciteta pumpe u ovisnosti o dotoku
 • rad u širokom spektru, s kapacitetom od 10 do 11.500 l/s i podizanjem od 0 do 25 m.
 • jednostavne i kontinuirane promjene kapaciteta
 • neosjetljvost na uvjete dotoka i (zbog niskog broja okretaja) bez problema s kavitacijom

 

 

TERMINOLOGIJA PUŽNIH PUMPI

Slika prikazuje glavne karakteristike kod instalacija pužnih pumpi:

 Terminologija

D = promjer

J = broj zavoja

N  = brzina

S = nagib zavoja

L = duljina pužnice

H  = nominalno podizanje

F = sila

α  = kut ugradnje

 

OTVORENA, BEZ MOGUĆNOSTI ZAČEPLJENJA, JEDNOSTAVNA I ROBUSNA KONSTRUKCIJA 

U ovisnosti o mediju (najčešće otpadna voda) može se pojaviti nekoliko tipova kontaminacije. Pužna pumpa ima vrlo važnu prednost, a to je njena otvorena konstrukcija. Mehanički predtretman može, ukoliko je potrebno, biti postavljen iza pužne pumpe, što rezultira nižim građevinskim troškovima cijelog postrojenja.

Pomoću naprednog programa za odabir pužnih pumpi, Landustrie je u mogućnosti odabrati pužnu pumpu koja, u većini slučajeva, ima dva puža. To daje prednost u pogledu manje deformacije zbog manjeg momenta savijanja, manjeg naprezanja na zavaru i manje rezultantne sile na građevinu. Time se omogućuju veća podizanja. Kao standard, Landustrie (baziran na gotovo stoljetnom iskustvu) dozvoljava maksimalni moment naprezanja 20 N/mm2, te maksimalnu deformaciju L/2500. Stvarna naprezanja se mogu provjeriti unosom podataka u program za analiziranje metodom konačnih elemenata.

Sve odabrane pužne pumpe se mogu isporučiti od nehrđajućeg čelika (AISI304 ili AISI316) ili presvučenog čelika. Isporuka iz ostali egzotični materijala je, također, moguća.

 

VISOKA UČINKOVITOST, NISKA POTREBA ZA ODRŽAVANJEM, NISKI POGONSKI TROŠKOVI

Zbog kontaminacije medija, učinkovitost pužne pumpe za ovu aplikaciju će biti mnogo veća u odnosu na ostale tipove pumpa. Štoviše, pužna pumpa se idealno nosi s varijacijama dotoka dok radi na gotovo konstantnoj učinkovitosti (vidi automatsko podešavanje kapaciteta pumpe). Također, niži broj okretaja pužne pumpe pomaže visokoj učinkovitosti cijele instalacije.

Kako je kompletna instalacija izrađena od pogonskog elektromotora, reduktora, gornjeg i donjeg ležaja, održavanje je svedeno na godišnju zamjenu ulja i periodičko provjeravanje svih točaka podmazivanja. Svi ti faktori vode na vrlo niske pogonske troškove Landustrie pužnih pumpi.

 

VISOKA POUZDANOST S DUGIM VIJEKOM TRAJANJA I GOTOVO BEZ HABANJA (BEZ POTREBE ZA REZERVNIM JEDINICAMA)

Robusna konstrukcija tijela pužnice i oba ležaja te korištenje klasičnih komponenti, kao što su elektromotori i reduktori, s niskim brojem okretaja daje pužniim pumpama jedinstvenu pouzdanost. Kod intenzivnog korištenja radni vijek od 20 godina je sasvim normalan. Često se pojavljuju pužne pumpe koje su u radu više od 40 godina. Još jedna prednost ekstremne pouzadnosti je ta da se u fazi projektiranja ne treba predvidjeti rezervna jedinica.

 

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE KAPACITETA PUMPE U OVISNOSTI O DOTOKU

Kapacitet pužne pumpe se automatski podešava u slučaju da je dotok niži od kapaciteta pužne pumpe. Kada je dotok veći od kapaciteta pumpe, ispust će biti limitiran na nominalni kapacitet pumpe. Zbog ovog ujednačenog protoka, pužna pumpa je vrlo praktična kao dobavna pumpa na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda jer je spriječeno hidrauličko preopterećenje.

 

RAD U ŠIROKOM SPEKTRU 

KAPACITETI OD 10 do 11.500 l/s
PODIZANJE OD 0 do 25  m

Svaka pužna pumpa je posebno dizajnirana za svaki projekt. Zbog toga uvijek postoji optimalna veza između funkcije i dizajna. Ona može varirati u kapacitetima od 10 do 11.500 l/s. Mogućnosti su praktički beskonačne kada su pumpe u seriji. Tablica daje indikativni pregled najčešće korišteni opcija. Također za instalacije pužnih pumpi s različitim kutevima ugradnje, koje su se često koristile u prošlosti, se može dobiti ponuda na upit.

Tablica

 

 JEDNOSTAVNE I KONTINUIRANE PROMJENE KAPACITETA

Kada se kapacitet pužnih pumpi mora prilagoditi vrlo posebnim uvjetima, zbog bilo kojeg razloga, onda je jednastavno ugraditi ili dvobrzinski motor, ili pogon s promjenjivom frekvencijom. U slučaju fiksnog broja okretaja može se razmisliti, za dulje i veće devijacije, i o zamjeni remenica i remena. U gotovo svim slučajevima pužna pumpa ostaje u svojim efektivnim granicama.

Krivulja

 

NEOSJETLJIVOST NA UVJETE DOTOKA I (ZBOG NISKOG BROJA OKRETAJA) BEZ PROBLEMA S KAVITACIJOM

Zbog malih broja okretaj i same osobine pužnih pumpi, nisu potrebni posebni zahtjevi vezani uz dovodni kanal pužne pumpe. Pužne pumpe su, suprotno ostalim tipovima pumpi, neosjetljive na uvjete dovoda. Jedino kod većeg broja okretaja kritični uvjeti dovoda mogu dovesti do kavitacije, što se vrlo često događa kod ostalih tipova pumpi.

 

OPCIJE POGONSKE JEDINICE

Ovisno o lokalnim zahtjevima postoji izbor različitih tipova pogonskih jedinica. Različite varijante su prikazane shematski na donjem nacrtu.Odstupanje od navedenih smjernica je, naravno, moguće, ukolko je potrebno.

 

varijante pogonskih jedinica

 

KORITA

I kod izbora korita postoji nekoliko opcija. Prva je klasično betonsko korito, za koje se sama pužnica koristi da izradi finalni oblik korita – radeći pri vrlo niskim brojem okretaja i koristeći poseban beton. Kada ta opcija nije moguća, moguće je isporučiti pužnu pumpu s predmontiranim koritom koje se ukloni nakon što se beton stvrdne i u tom slučaju ostavljajući pravilan razmak između zavoja pužne pumpe i korita., Moguća je i varijanta s ljevano-željeznim (ili inox) koritom koje će ostati u betonu.

Za posebne aplikacije postoji i opcija samostojeće kompletno predmontirane pužne pumpe, uključujući ležaje i pogonsku jedinicu. Posljednja opcija ima prednost u vrlo kratkom roku montaže. Za manje pužne pumpe, predmontirana pumpa se može ugraditi kao cijevna pužna pumpa.

 

 

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Dugi niz godina Landustrie je aktivan u istraživanju kako bi dodatno razvio pužne pumpe. Posljednji rezultati je “Eco-friendly” donji ležaj, koji se testira preko 10 godina, između ostalih uređaja, i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Zwanenburg u Nizozemskoj. Tu je i korištenje programa analize metodom konačnih elemenata na Landustrie pužnim pumpama.

 

DONJI LEŽAJI

Za donji ležaj Landustrie ima četiri različitih standardnih tipova. Posljednji je Landy Eco-friendly donji ležaj, s nekoliko posebnih prednosti.

Svi donji ležaji, bilo kojeg tipa, moraju absorbirati samo radijalnu silu. Donji ležaj također absorbira i promjene u duljini pužnice uslijed promjena temperature.

 

GORNJI LEŽAJI

Za gornji ležaj Landustrie nudi izbor između 2 različita tipa: zidna ili samostojeća izvedba.

Obično se preferira zidno montiran gornji ležaj, prvo jer su sile na betonsku konstrukciju bolje amortizirane, drugo jer se stvara izolacijski sloj između pužne pumpe i prostorije u kojoj je ugrađena pogonska jedinica.

 

SUSTAV PRAĆENJA

Sve postojeće instalacije pumpi se mogu opremiti sustavom za praćenje stanja koji on-line kontinuirano šalju podatke o gornjem i donjem ležaju.

Ovaj sustav praćenja je baziran na senzorima zvučne emisije koji mogu detektirati probleme već kod vrlo rane faze. Ne samo da će troškovi upravljanja i održavanja biti smanjeni, već će i eksploatacija i korisnost instalacije biti povećana.

 

LANDY PUŽNE PUMPE JER…

Osim glavnih karakteristika pužnih pumpe, Landy pužne pumpe su prepoznate po:

 • Kompletnoj proizvodnji “unutar kuće”
 • Potpuno pouzdanom raspored i vremenu isporuke
 • Proizvodnji sa stalnim okcima za podizanje
 • Premazi
  Svi potrebni premazi su nanešeni profesionalno, te se mogu isporučiti s dodatnim zahtjevima vezanih uz pojesak, sol ili pH.
 • Svjetskoj mreži s lokalnom podrškom
 • Sjajnoj usluzi nakon prodaje
 • Odabiru s kompetentnim i iskusnim Landustrie stručnjacima. Na upit je moguće pružiti nadgledanje i montažu.
 • Ojačanim početnim rubovima zavoja
 • Gotovo stogodišnjem iskustvu
 • Osnovni materijal ležaja osovine je lijevano željezo
 • Korištenju semoporavnavajućih ležaja
 • Završne ploče
  • Nepropusni spojevi s kapicama preko navoja vijaka
  • Potpuno paralelna i koncentrična proizvodnja pomoću specijalnih tokarskih strojeva
 •  Kvalificirani zavarivači
  • Rendgen ili ultrazvuk
  • Verificirani postupci zavarivanja
 • Efektivna izvedba –
  • Obično 2 spirale
  • Ograničena deformacija
  • Ograničeno naprezanje
  • Visoka učinkovitost
  • Kontinuirano istraživanje i razvijanje
  • Metoda konačnih elemenata

Drugim riječima prvorazredni proizvod izrađen najmodernijom tehnologijom.

 

POKROVI

Na zahtjev Landustrie može natkriti cijelu instalaciju modularnom laganom sintetičkom konstrukcijom. Prednosti su:

 • zaštita pužne pumpe od termalne ekspanzije
 • pruža sigurnije uvjeti rada
 • smanjuje razinu buke

 

REFERENCE

Kroz gotovo 100 godina postojanja tvrtka Landustrie je obradila 5000 projekata pužnih pumpi, od kojih je svaki različit u pogledu dizajna i izvođenja, varirajući u snagama od 1 do 600 kW, promjerima od 10 cm do 5 m, te duljinama od 50 cm do 25 m. Svi ti projekti su pomogli prikupljanju znanja i iskustva vezanog uz dizajn, proizvodnju i ugradnju pužnih pumpi. Za svaki novi projekt, Vi, kao naš kupac koristite neiscrpan izvor iskustva.