Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada otpadnog materijala   /  Presa s ispiranjem WAP/SL/HP

Presa s ispiranjem WAP/SL/HP

Presa s ispiranjem za ispiranje organskih primjesa i kontroliranim visokotlačnim ocjeđenjem

– ocjeđenje do 60% ST
– visok faktor ispiranja
– povećana toplinska vrijednost otpada

Visok faktor ispiranja zbog intenzivnog pranja

ROTAMAT® presa s ispiranjem WAP/SL/HP radi u serijskom modu. Otpadni materijal se ubacuje u spremnik za ispiranje direktno sa sita, transportera ili vodenog transportera. Nakon serije dobave otpada, spremnik se puni vodom i intenzivno miješa pomoću impelera podesivo vrijeme. Feces se ooslobađa i odvaja od otpadnog materijala velikom turbulencijom i trganjem. Intenzitet miješanja je podesiv i moguće ga je podesiti da udovolji posebnim zahtjevima za kvalitetom otpada. Nakon ciklusa pranja, automatski ventil se otvara i voda za pranje se ocjeđuje kroz pefroracije u koritu. Vraća se zajedno s fecesom u tok otpadne vode.

Smanjeni troškovi odlaganja zbog visokotlačne jedinice

Transporter u koritu transportira otpadni materijal prema zoni presanja gdje se ocjeđuje robusnom pužnicom. U sljedećoj kontroliranoj zoni presanja materijal se kontinuirano kompaktira i ocjeđuje pod visokim tlakom do koncentracije suhih tvari do 60% ST. Materijal u visokotlačnoj koničnoj jedinici je krut i otporan na habanje i omogućuje dugotrajnu funkcionalnost uređaja.

Procjedna voda od kompaktiranja otpada se prikuplja ispod visokotlačne jedinice i ispušta zajedno s otpadnom vodom te je bogata ugljikom. Moguće je automatsko pranje prihvatnog korita ispod prihvatnog spremnika i visokotlačne jedinice. Ispran i kompaktiran materijal se končano transportira kroz koničnu cijev i izbacuje u kontejner.

 

PREDNOSTI HUBER PRESE S ISPIRANJEM WAP/SL/HP

  • visok intenzitet pranja u spremniku za ispiranje
  • ocjeđenje do 80% ST
  • smanjenje volumena, mase i troškova odlaganja do 85%
  • hidraulički kontrolirana visokotlačna zona presanja
  • povratak filtrata bogatog ugljikom u tok otpadne vode
  • mehanički obrađena otpadna voda se može koristiti kao voda za pranje
  • neosjetljiva na krupniji materijal
  • u cijelosti izrađena od nehrđajućeg čelika (uključujući i pužnicu)
  • kompaktirajuća pužnica s pojačanim zavojima za veću otpornost na habanje
  • visoka ekonomska učinkovitost zbog smanjenih troškova transportiranja i odlaganja