Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Ocjeđivanje (dehidracija)   /  HUBER trakasta presa B-PRESS

HUBER trakasta presa B-PRESS

  • Trakasta filter presa za komunalni i industrijski mulj
  • Visokoučinkovita trakasta filter presa za najbolji rezultat dehidriranja
  • Combi jedinica – ugušćivanje i dehidriranje u jednom radnom procesu

Produžena visokoučinkovita preddehidrirajuća zona sa šikanama, ulazna zona i dvije perforirane trake za filtriranje omogućuju otpimalan predtretman i kompaktiranje flokuliranog mulja tako ga da se može izložiti maksimalnom tlaku u narednoj visokotlačnoj zoni koja je opremljena tlačnim valjcima koji se smanjuju u promjeru (6,8 ili 10 valjaka).

Proces jamči najviši rezultat dehidracije. Uređaj je opremljen pomičnim poklopcima kako bi se omogućio pristup pokretnim dijelovima uređaja.

Bogenpress B-PRESS Combi

B-PRESS Combi izvedba ima trakasti ugušćivač (HUBER Drain Belt) postavljen iznad samog Bogenpressa. Mulj se prvo ugušćuje na trakastom ugušćivaču prije prolaska u zonu dehidracije Bogenpressa. Kombinacija može prihvatiti oko 80 m³/h.

Dodatna prednost ovog sustava je samo jedno doziranje polielektrolita za uguščivanje i dehidriranje.