Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Podužni pjeskolovi   /  Podužni pjeskolov ROTAMAT® Ro6

Podužni pjeskolov ROTAMAT® Ro6

Podužni pjeskolov s pužnicom za evakuaciju pijeska.

 • Izvedba u skladu s međunarodnim standardima
 • Dostupan s aeracijom ili bez aeracije
 • Opcionalna sekcija mastolova s automatskim uklanjanjem masti
 • Izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika

Odvajanje pijeska

Izvedba i dimenzije pjeskolova su u potpunosti u skladu s međunarodnim standardima. Ro6 je dostupan kao aerirana ili neaerirana jedinica. Odluka kada koristiti aerirani, odnosno nearirani pjeskolov je npr. specifični omjer između kišnog i sušnog dotoka te postoji li ili se planira naredna obrada pijeska.

Uklanjanje pijeska

Horizontalni transporter pijeska transportira izdvojene čestice pijeska u uzlaznu pužnicu pijeska ugrađenu unutar pjeskolova. Uzlazna pužnice transportira i ocjeđuje pijesak u kontejner ili opcionalni naredni perač pijeska RoSF4/t.

Odvajanje i uklanjanje masti

Separacija masti i ulja je dostupna isključivo kod aeriranih pjeskolova. Mast se skuplja u zasebnoj komori odvojenoj od komore pjeskolova pomoću lamela. Strujanje uzrokovano aeracijom transportira mast kroz lamele u komoru masti.

 

PREDNOSTI

 • Efekt izdvajanja kod Qmax: 90% čestica pijeska veličina 0,20-0,25 mm
 • Pjeskolov u skladu s međunarodnim standardima
 • Kapacitet do 300 l/s
 • Opcionalna aeracija za bolju kvalitetu pijeska
 • Opcionalni mastolov s poluautomatskim izdvajanjem masti
 • Ocjeđenje masti zajedno s otpadnim materijalom
 • Integrirano ispiranje pijeska
 • Opcionalna zaštita od smrzavanja
 • Moguće nadzemne i podzemne izvedbe
 • Izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika (uključujući i pužne transportere)