Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Pranje pijeska   /  Perač pijeska RoSF4/t

Perač pijeska RoSF4/t

Perač pijeska za djelomično ocjeđen pijesak iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 • Manje od 3% organskih primjesa
 • vrlo visok sadržaj suhih tvari >90%
 • jednostavna ugradnja nakon postojećih klasirera
 • smanjeni troškovi odlaganja

Konvencionalna separacija pijeska

Konvencionalni klasireri pijeska separiraju gotovo sve krute sadržaje u efluentu pjeskolova. Ovakav separirani i djelomično ocjeđeni pijesak je obično više ili manje kontaminiran organskim primjesama.

Naredno pranje pijeska

Zbog definiranog uzlaznog toka tehnološke vode u donjem dijelu perača pijeska RoSF4/t, pijesak će biti u fluidiziranom toku, odnosno stvorit će se fluidizirana posteljica. Unutar fluidizirane posteljice lakše čestice se se odvojiti od težih čestica pijeska, neovisno o njihovoj veličini. Proces je potpomognut centralnom miješalicom koja održava sve čestice u gibanju. Nakon uklanjanja organskih primjesa, čisti pijesak se uklanja pužnicom, djelomično ocjeđuje i izbacuje u kontejner.

Organske primjese se automatski evakuiraju s ubačenom tehnološkom vodom.

PREDNOSTI ROTAMAT® perača pijeska RoSF4/t

 • Obrada djelomično ocjeđenog pijeska iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • veličine uređaja dostupne za 0,1-3,0 m³ pijeska na sat
 • smanjenje organskih primjesa na <3% žarnog ostatka
 • ocjeđenje ispranog pijeska do cca 90% suhih tvari
 • jednostavna ugradnja nakon klasirera pijeska, kompletnih jedinica (RoSF4/tC), kružnih pjeskolova
 • pužnica za evakuaciju pijeska oslonjena na oba kraja za dugotrajnost
 • maksimalna zaštita od korozije – nehrđajući čelik jetkan u kupelji i naknadno pasiviziran
 • smanjeni troškovi odlaganja
 • niski investicijski troškovi