Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Pranje pijeska   /  Perač pijeska RoSF G4E

Perač pijeska RoSF G4E

Separacija, pranje i ocjeđivanje pijeska u jednom sustavu.

 • Smanjeni troškovi odlaganja
 • Niski pogonski troškovi
 • Preko 90% izdvajanja čestica pijeska >0,2 mm
 • smanjenje organskih primjesa do <5%
 • pogodan za material iz bioplinskog postrojenja

Perač pijeska RoSF G4E kombinira kontinuiranu separaciju i pranje kontminiranog materijala iz pjeskolova u jednom uređaju.

Separacija pijeska

Sediment iz pjeskolova se ubacuje u gornji dio uređaja kao mješavina pijeska, organskih primjesa i vode. Zbog sporog površinskog preljevanja, gotovo sve čestice se odvajaju i akumuliraju u donjem dijelu spremnika

Pranje pijeska

Zbog ubacivanja tehnološke vode u kombinaciji sa sporom rotacijom mješalice, lakše organske čestice se lagano odvajaju od težih mineralnih čestica u donjem dijelu spremnika. Nakon uklanjanja organskog materijala, čisti pijesak se automatski izdvaja pužnim transporterom, djelomično ocjeđuje i izbacuje u kontejner.

Izdvojene organske primjese se kontinuirano izdvajaju zajedno s ubačenom tehnološkom vodom.

PREDNOSTI

 • smanjeni troškovi odlaganja
 • mala potrošnja tehnolškoe vode <2m³/h
 • površinsko preljevanje < 25 m/h
 • 90% izdvajanje čestica pijeska >0,2 mm
 • redukcija organskih primjesa ≤5%
 • sadržaj suhih tvari u ispranom pijesku >90%
 • prosijana vode se može koristiti kao voda za pranje
 • uređaj dostupan u 2 veličine (8 l/s i 16 l/s)
 • opcionalno dostupan kao klasirer s funkcijom pranja
 • pogodan za separiranje krutih tvari iz materijala s bioplinskih postrojenja