Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Komponente sustava   /  Perač krupnog materijala RoSF13

Perač krupnog materijala RoSF13

Za separaciju lišća, grana i sl. od ostalog grupnog materijala (šljunak, kamenje) pomoću intenzivnog ispiranja i pranja zrakom.

ROTAMAT® bubanj za ispiranje separira krupni materijal >10 mm od materijala kojeg treba obraditi. U ovisnosti o prirodi sirovog materijala, dio krupnog materijala se razlikuje u sastavu i količini. U slučaju  da je potrebno nastaviti s obradom krupnog materijala za bolje odlaganje, moguće je dodati perač krupnog materijala kao dodatni korak RoSF5 procesa.

Uz pomoć ROTAMAT® perača krupnog materijala, krupni materijal se separira u frakciju šljunka i frakciju organike (lišće, grančice, itd.). Krupni materijal se separira u laku i tešku frakciju pomoću vode i zraka za pranje. Cijev recirkulacijske vode dobavlja potrebnu vodu tako da nije potrebna dodatna voda.PREDNOSTI

  • separacija mineralne i organske frakcije
  • žarni ostatak mineralne frakcija <5%
  • organska frakcija se može kompostirati
  • smanjenje troškova odlaganja
  • robusna izvedba od nehrđajućeg čelika
  • moguća ručna kontrola dobave vode i zraka