Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada otpadnog materijala   /  Obrada otpadnog materijala

Obrada otpadnog materijala

HUBER sustavi obrade otpadnog materijala

– Optimalni sustavi za sve primjene

– Visoka učinkovistost ocjeđivanja

– Maksimalni stupanj ispiranja

– Smanjeni troškovi zbrinjavanja otpada

Prvi korak u procesu obrade otpadnih voda je izdvajanje otpadnog materijala iz otpadne vode. Izdvojeni otpadni materijal sadrži otpad iz kućanstava, fekalije, toaletni papir te mineralne krutine. Volumen izdvojenog otpadnog materijala ovisi, ne samo o veličini svijetlih otvora sita/rešetke, već i o tipu kanalizacijskog sustava.

Sadržaj krutina komunalnog otpadnog materijala varira između 10 i 25%, ovisno o tipu sita/rešetke. Oko 90% materijala je hlapljivo (organsko).

Zbog visoke koncentracija vode, heterogenosti i izgleda se otpadni materijal, prije odlaganja, mora obraditi.

Najbolji način obrade otpadnog materijala je ispiranje i kompaktiranje pomoću prese s ispiranjem. Na taj način se fekalije i organske tvari ispiru i vraćaju u tok otpadne vode, čime se otprilike 6 % više BPK5 opterećenja biološki obrađuje.

Nakon ispiranja se otpadni materijal kompaktira i ocjeđuje, čime se povećava koncentracija krutih tvari. Dobra presa s ispiranjem može postići smanjenje volumena i mase do 80%, a time i troškove zbrinjavanja.