Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Energija iz otpadne vode   /  HUBER izmjenjivač topline RoWin

HUBER izmjenjivač topline RoWin

– modularna izvedba
– razvijeno posebno za korištenje u otpadnoj vodi i mulju
– velika otpornost na plivajući i krupniji materijal
– bez emisije neugodnih mirisa
– mala potreba za održavanjem
– samočišćenje

HUBER RoWin izmjenjivač topline se sastoji od zavarene konstrukcije od nehrđajućeg čelika u kojem su horizontalni moduli cijevi posloženi paralelno. Cijevni moduli su izrađeni od nehrđajućeg čelika kako bi se postigla maksimalna izmjena topline. Predprosijana otpadna voda teče kroz izmjenjivač topline te kroz kompaktno posložene cijevi predaje svoju toplinsku energiju ohlađenoj vodi.

Zbog specifičnog kemijsko-biološkog sastava otpadne vode, na površinama izmjenjivača se stvara biofilm koji znatno ometa izmjenu topline. Potrebno je preventivno čišćenje površina za izmjenu topline kako bi se trajno održao maksimalan kapacitet izmjene topline. Talog i krupniji materijal se taloži na dnu spremnika iz kojeg se pomoću spiralnog transportera vraćaju natrag u kanalizaciju zajedno s ohlađenom otpadnom vodom.

HUBER RoWin izmjenjivač topline je dostupan, ukoliko je potrebno, s vanjskom izolacijom za iznimno izložene lokacije. Nadzemnom ugradnjom sustav pruža prednost jednostavnog održavanja i pogona. Zbog modularne izvedbe, HUBER RoWin izmjenjivač topline se može izvesti kako bi udovoljio posebnim zahtjevima na mjestu ugradnje. U kombinaciji s pumpom za podizanje topline, moguće je generirati do nekoliko stotina kW toplinske energije, u ovisnosti o veličini uređaja. S optimalnom kombinacijom sustava i komunalna i industrijska postrojenja mogu pokriti do 80% potrebne topline iz otpadne vode kao izvora energije.

PREDNOSTI

  • velika površina za izmjenu topline u malom tlocrtnom prostoru
  • vremenski preventivno čišćenje
  • automatsko ispuštanje sedimenta
  • štednja prostora zbog efektivno predprosijavanja
  • modularna izvedba
  • pokriva veliki raspon tokova
  • potrebno vrlo malo hlađenje otpadne vode (dT=2K)
  • veliki koeficijent predaje topline