Image Alt

Loveco

  /  Uncategorized   /  HUBER VRM® Bioreaktor

HUBER VRM® Bioreaktor

HUBER VRM® Bioreaktor

Rotirajuće membranske ploče za čistu vodu

 • Rješenje budućnosti dizajnirano za sve veće zahtjeve u pocesima obrade otpadne vode
 • Za ponovnu upotrebu otpadnih voda kao tehnološke vode
 • Usklađenost s najnovijim zakonskim normama

HUBER VRM je procesni sistem ultrafitracije vode putem membrana uronjenih u aeracijski bazen. Na taj način visoko kvalitetna obrađena otpadna voda zadovoljava sve strože zakonske norme, s optimiziranim investicijkim i operativnim troškovima. HUBER VRM® sistem je kombinacija biološke obrade otpadnih voda i visokoučinkovitog razdvajanja vode i krutih čestica. Prethodno mehanički obrađena otpadna voda se aerira i biološki obrađuje te se sve krutine u vodi (čestice, bakterije, virusi) uklanjaju metodom ultrafitracije u skladu s princom niskoga tlaka.

Povećanjem koncentracije bio-mase na 12-16 mg/l možemo povećati učinkovitost konvencionalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, bez potrebe za povećanjem volumena bazena.
Dijelovi uređaja poput sekundarne taložnice, pjeskolova ili naprednih filtera za dezinfekciju nisu potrebni za dodatno poboljšanje kvalitete otpadne vode. Postojeće sekundarne taložnice mogu se alternativno koristiti za optimizaciju procesa.

PRINCIP RADA HUBER MEMBRANA

Princip rada membranske filtracije temelji se na odvajanju krutih čestica i suspenda u vodi putem diferencijalog tlaka. Dok voda prodire kroz pore membrane, na ploči membrane zadržavaju se čestice, bakterije, čak i većina virusa. Tako nakupljeni materijal na pločama uklanja se rotacijom membranskog modula. Diferencijalni tlak potreban da takućina prođe kroz membranu ovisi o veličini pora membrane i kvaliteti membrane.

HUBER za sve membranske sustave koristi hidrofilne membrane visoke kvalitete koje imaju vrlo dobra svojstva filtracije s niskim afinitetom za onečišćenja i stvaranja pokrovnog sloja od materijala koji se nalazi u otpadnoj vodi. Veličina pora od približno 38nm odgovara rasponu za ultrafitraciju. To omogućuje visoke protoke (do 60l/m2h) s malim transmembranskim tlakom ( < 100 mbar) zadržavajući sve krutine, bakterije i većinu mikroba. Osim tekućine samo ioni i niskomolekularne otopljene stvari prolaze kroz pore membrana. Standardni površinski flux: do 35 l(m2h).

Konstatni rad membrana postiže se putem visokoučinkovitog sustava protoka zraka za čišćenje zaprljanih ploča. Samo jedna šestina ili osmina površine membrane čisti se odjednom. Takvim pojedinačnim čišćenjem ploča potrošnja energije svodi se na minimum.

PREDNOSTI:

 • Maksimalna kvaliteta efluenta zbog potpunog odvajanja čestica
 • Sukladnost s najvišim higijenskim standardima zbog uklanjanja velike količine bakterija i virusa ultrafitracijom (37 nm, 150kDa)
 • Visoka koncentracija biomase omogućuje smanjenje volumena aeracijskog bazena za 70%
 • Uklanjanje pokrovnog prljavog sloja na pločama s minimalnom potrošnjom energije uslijed sekvencijalnog čišćenja rotirajuće membrane
 • Minimalna količina zraka za uklanjanje pokrovnog prljavog sloja na pločama (VRM® 30 < 200 l/m2h)
 • Smanjena potrošnja energije zraka za čišćenje uslijed centralno pozicionirnog dovoda zraka i malog tlaka
 • Nema periodičkog protustrujnog pranja tijekom filtracije
 • Potpuno automatska filtracija, ovisno o protoku
 • Transmembranski tlakovi su mali i konstantni zbog visoke propusnosti, što ima pozitivni efekt na vijek trajanja membrane i male potrošnje energije
 • Patentirani inovativni sustav izlaza permeata spriječava kontaminaciju permeata
 • Dizajn od nehrđajučeg čelika
 • Jednostavna identifikacija i uklanjanje oštećenih modula (3m2 ili 6m2)
 • Uklanjanje pojedinačnih ili kompletnih segmenata membrane