Fino sito na preljevu RoK2

Automatsko čišćenje sita za zadržavanje materijala u retencijskim bazenima i preljevima.

– efektivno odvajanje materijala
– kontinuirano automatsko čišćenje sita
– definirano uklanjanje materijala
– za ispuste s ograničenom razinom vode
– robusna izvedba od nehrđajućeg čelika s minimalnim održavanjem

Prema gore usmjereno preljevno sito ROTAMAT® RoK2 pripada grupi finih sita s visokim protokom i ekstremno malim hidrauličkim usporom.

Tijekom i nakon oborinskih razdoblja velik dio materijala se upušta u vodotoke, rijeke i jezera kroz oborinske preljeve kombiniranih ili komunalnih kanalizacija. Posebno osjetljivi recipijenti i zaštićena područja zahtijevaju veće mjere što se tiče obrade oborinske vode.

Prema gore usmjereno preljevno sito ROTAMAT® RoK2 je idealno rješenje za ovaj zadatak, bilo kod novih građevina ili nadogradnje postojećih. Dvodimenzionalno prosijavanje jamči vrlo visoko zadržavanje materijala kombinirano automatskim čišćenjem perforirane ploče.

RoK2 sita se ugrađuju horizontalno ispred preljevne brane. Pužnica je ugrađena u poluotvorenu cijev s perforiranom pločom. Dok otpadna voda protječe kroz perforacije, otpadni materijal se zadržava. Pužnica, na čije zavoje je ugrađena četka, se okreće u koritu. Time čisti košaru i transportira materijal u do kraja cijevi i u kanal u kojem se dalje transportira na uređaj za obradu otpadnih voda. Tijekom oborinskog razdoblja sito se automatski pokreće i tada radi potpuno automatski.

Sito je ugrađeno ispred preljevne brane. Izvedba pruža sljedeće prednosti:

  • optimalno zadržavanje materijala pomoću dvodimenzionalnog sita (perforirana ploča)
  • materijal ostaje u zagađenoj strani kanala
  • razina vode ne utječe na učinkovitost sita
  • nadogradnja u postojeće građevine bez problema
  • savršeno rješenje za ispuste s ograničenom razinom vode
  • mogućnost potpunog potapanja uređaja