Fino sito na preljevu RoK1

Automatsko čišćenje sita za zadržavanje materijala u retencijskim bazenima i preljevima.

– efektivno odvajanje materijala
– kontinuirano automatsko čišćenje sita
– definirano uklanjanje materijala
– za ispuste s ograničenom razinom vode
– robusna izvedba od nehrđajućeg čelika s minimalnim održavanjem

ROTAMAT® RoK1 sito pripada grupi finih sita za vrlo visok protok s malim usporom. Dvodimenzionalno prosijavanje jamči vrlo visoko zadržavanje materijala kombinirano s automatskim čišćenjem perforirane ploče.

Tijekom i nakon oborinskih razdoblja velik dio materijala se upušta u vodotoke, rijeke i jezera kroz oborinske preljeve kombiniranih ili komunalnih kanalizacija. Posebno osjetljivi recipijenti i zaštićena područja zahtijevaju veće mjere što se tiče obrade oborinske vode. ROTAMAT® RoK1 je idealno rješenje za ovaj zadatak, bilo kod novih građevina ili nadogradnje postojećih.

RoK1 sito je instalirano horizontalno direktni iza preljevne brane. Pužnica je ugrađena na poluotvorenoj cijevi od perforirane ploče. Dok oborinska voda teče kroz perforacije, otpadni materijal se zadržava. Pužnica, na čije zavoje je ugrađena četka, se okreće u koritu. Time čisti košaru i transportira materijal u glavni kanal koji se dalje transportira na uređaj za obradu otpadnih voda. Alternativno, otpadni materijal se može ukloniti pumpom iz kanala na daljnju obradu. Tijekom oborinskog razdoblja sito se automatski pokreće i tada radi potpuno automatski.

Sito je ugrađeno iza preljevne brane. Izvedba pruža sljedeće prednosti:

  • optimalno zadržavanje materijala pomoću dvodimenzionalnog sita (perforirana ploča)
  • mali hidraulički otpor zbog ugradnje iza preljevne brane
  • savršeno rješenje za ispuste s ograničenom razinom vode
  • definiran ispust otpada
  • nadogradnja u postojeće građevine bez problema
  • mogućnost potpunog potapanja uređaja