Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Ugušćivanje   /  Diskovni ugušćivač S-DISC

Diskovni ugušćivač S-DISC

Jedinstven ugušćivač mulja za efikasnu obradu mulja

 • Za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda do 200.000 ES

Srce S-DISC diskovnog ugušćivača je nagnut, sporohodni filter disk koji separira flokulirani mulj od filtrata. Brana na ulazu usmjerava dotok iz flokulacijskog reaktora jednoliko po cijeloj površini filtera. Fleksibilno oslonjeni plugovi odijeluju i pomiču sloj mulja na disku i otvara perforacije tako da se voda može lagano ocijediti kroz filter. Time se pospješuje efekt filtracije. Kako se filter disk konstantno rotira, zgrtač gura ugušćeni mulj s diska. Filter traka se protustrujno pere sapnicama.

PREDNOSTI DISKOVNOG UGUŠĆIVAČA ROTAMAT® S-DISC

 • smanjenje volumena do 90%
 • ekstremno povoljan omjer cijene i kvalitete jer se konstantno koristi 80% površine trake
 • kompaktna izvedba
 • maksimalna dostupnost sustava zbog dugovječne filter trake od nehrđajućeg čelika
 • bez potrebe za podmazivanjem
 • minimalno doziranje polielektrolita zbog prethodnog flokulacijskog reaktora i nježne dobave
 • minimalan nadzor
 • jednostavno za rukovanje
 • mogućnost praćenja filtracijskog procesa unutar potpuno zatvorene jedinice
 • mala buka <68 dB(A)