Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Pranje pijeska   /  COANDA perač pijeska RoSF4

COANDA perač pijeska RoSF4

Izdvajanje, pranje i ocjeđenje pijeska u jednom sustavu.

 • Smanjeni troškovi odlaganja
 • korištenje Coanda efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska
 • Manje od 3% organskog sadržaja
 • Visok kapacitet
 • Više od 2.000 instalacije diljem svijeta

COANDA perač pijeska kombinira separaciju i pranje pijeska u jednoj kompaktnoj jedinici. Pomoću COANDA efekta process separacije se može kombinirati s procesom slaganjakako bi se osigurao kontinuirano visok efekt separacije i iznimna učinkovitost pranja.

Krutine sadržane u toku otpadne vode (čestice pijeska, organski materijali) se separiraju zbog preusmjerenja toka kombiniranim sa smanjenjem brzine, u zavisnosti o brzini taloženja čestica te se talože na donji dio spremnika. Izvrstan tok strujanja unutar COANDA perača pijeska dovodi do >95% separacije čestica pijeska 0,20-0,25 mm.

Stupanj separacije ovisi o brzini taloženja (zbog utjecaja gustoće i veličine čestice) tako da se i organski material separira.

Separirani pijesak se tako pere, odnosno zaljepljena organska tvar se separira od mineralnih čestica pijeska.

Nakon uklanjanja organskih primjesa, čisti pijesak se uklanja kosom pužnicom za evakuaciju pijeska gdje se gravitacijski ocjeđuje i izbacuje u kontejner. Organske primjese zadržane u COANDA peraču pijeska se uklanjaju automatski, ali nekontinuirano, u ovisnosti o cijelom procesu tako da je definirani kapacitet separacije stalno dostupan.

PREDNOSTI COANDA PERAČA PIJESKA RoSF4

 • nije potrebno prethodno prosijavanje (npr. <4mm)
 • smanjeni troškovi odlaganja
 • 95% zadržavanja čestica pijeska 0,20-0,25 mm zog COANDA efekta i sporog površinskog preljevanja
 • organski sadržaj smanjen na <3% žarnog ostatka; moguće ponovno korištenje
 • ocjeđenje ispranog pijeska do vrlo visoke koncentracije suhih tvari, cca 90% ST
 • visok prinos pijeska i šljunka
 • pogodan za obradu pijeska iz kanalizacijskih sustava i pranja cesta
 • nema drobljenja kamenja i šljunka
 • pužnica je oslonjena ležajem na obje strane za minimiziranje habanja
 • direktno mjerenje razine pijeska tijekom dobave
 • mjerenje razine pijeska neovisno o veličinama čestica
 • zatvorena jedinica, bez emisije neugodnih mirisa
 • zaseban ispust organskih primjesa omogućuje dodatnu obradu organskih primjesa
 • velik promjer pužnice za visok kapacitet iznošenja pijeska
 • miješalica i pužnica od nehrđajućeg čelika
 • više od 2.000 instalacije diljem svijeta dokazuju zadovoljstvo korisnika
 • jednostavna integracija u kompletne procese obrade
 • do 3m³ pijeska na sat