Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  COANDA klasirer pijeska RoSF3   /  COANDA klasirer pijeska RoSF3

COANDA klasirer pijeska RoSF3

Separacija i ocjeđivanje pijeska u jednom uređaju.

– Korištenje COANDA efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska

– Djelomično smanjen sadržaj organskih primjesa u pijesku

– Izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika

Mješavina pijeska i vode ulazi u vrtložnu komoru pomoću pumpe ili gravitacije. U vrtložnoj komori se generira rotacijsko strujanje. Automatski unos zraka se odvija pomoću cijevi postavljene centralno iznad vrtložne komore.

Srce COANDA klasirera pijeska je Coanda tulipan. Organski opterećena voda prijanja uz rub spremnika i prelazi u horizontalni tok ispod površine pomoću Coanda-efekta. Smanjen radijalni i tangencijalni tok pomaže separaciji pijeska te dolazi do djelomične razlike u gustoći između organskih i mineralnih tvari.

Pužnica za izdvajanje pijeska transportira čisti pijesak uzlazno gdje se gravitacijski ocjeđuje prije izbacivanja u kontejner. Sadržaj mineralnih tvari kod optimalnih uvjeta prelazi 90% (kod postrojenja s odgovarajućim predtretmanom i pjeskolovom).

PREDNOSTI COANDA KLASIRERA PIJESKA RoSF3

– Visok efekt odvajanja pijeska od 95% čestica veličine0,20-0,25 mm
– Ležaji na oba kraja osovine za smanjeno habanje
– Separacija pijeska i ocjeđenje u jednoj jedinici -> potreban mali prostor
– Regularan tok u spremniku i korištenje Coanda efekta rezultira u velikom kapacitetu separacije (stupanj separacije 95% čestica pijeska veličine 0,20-0,25 mm)
– Pomoću automatskog unosa zraka organske čestice ostaju u toku vode i izbacuju se na odvodu iz klasirera
– Automatsko izbacivanje pijeska i statičko ocjeđivanje
– Dodatni uređaj za pranje pijeska RoSF4/t (suha dobava) se može dodati kako bi se smanjio žarni ostatak u pijesku
– Smanjen nadzor osoblja na održavanju
– Jamči optimalnu prednost korisnika
– Vrlo visoka otpornost na koroziju, dugotrajnost, nisko održavanje
– Zatvorena jedinica, bez emisije neugodnih mirisa
– Opcionalna zaštita od smrzavanja