Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Ocjeđivanje (dehidracija)   /  Centrifuge

Centrifuge

Visokoučinkovite centrifuge izrađene posebno za obradu komunalnog mulja i optimizirane za udovoljavanje korisnikovih posebnih zahtjeva.

Velike količine mulja na uređajima za pročišćavanje otpadne vode zahtjeva postrojenja za dehidraciju visokog kapaciteta, optimalne koncentracije suhe tvari i energetske učinkovitosti kako bi osigurala dugorajna ekomonična obrada mulja.

FLOTTWEG Separation Technology i HUBER su u zajedničkoj suradnji razvili C3E seriju koja kombinira proizvodno znanje u kući s više od 50 godina iskustva u obradi otpadne vode i muljeva.

Novi moderni visokoučinkovit dekanter serije C kapaciteta do 120 m³/h je proizveden da udovolji individualnim zahjevima kod ugušćivanja i dehidracije komunalnog mulja.