Image Alt

Ručna košara

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Sita i rešetke   /  Ručna košara

Ručna košara

Osnovna i robusna rešetka izrađena od nehrđajućeg čelika
– Ravni materijal sa perforiranom podlogom
– Sa stabilnim plastičnim kotačićima otpornim na koroziju i smrzavanje
– Vertikalno kretanje košare osiguravaju vodilice i nosači
– Vodilice, zakrivljene prema ispustu, osiguravaju djelomično automatsko izbacivanje otpadnog materijala u jedinicu za prihvat. Preostali otpadni materijal se uklanja ručno pomoću grablje
– Kad god je košara u stražnjem položaju se ulaz automatski isključuje
– Pogon sa električnim potezanjem lanaca te sa blokiranjem gornje i donje granice

Osnovna i robusna rešetka izrađena od nehrđajućeg čelika - Ravni materijal sa perforiranom podlogom - Sa stabilnim plastičnim kotačićima otpornim na koroziju i smrzavanje - Vertikalno kretanje košare osiguravaju vodilice i nosači - Vodilice, zakrivljene prema ispustu, osiguravaju djelomično automatsko izbacivanje otpadnog materijala u jedinicu za prihvat. Preostali otpadni materijal se uklanja ručno pomoću grablje - Kad god je košara u stražnjem položaju se ulaz automatski isključuje - Pogon sa električnim potezanjem lanaca te sa blokiranjem gornje i donje granice