Image Alt

Preljevna sita za mješovite kanalizacijske sustave

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Oprema za oborinsku kanalizaciju   /  Preljevna sita za mješovite kanalizacijske sustave

Preljevna sita za mješovite kanalizacijske sustave

HUBER sustavna rješenja za obradu oborinske i kombinirane kanalizacije
Inovativne kombinacije sustava za mehaničku obradu oborinskih i kombiniranih kanalizacija.

– smanjeni investicijski i pogonski troškovi
– održiva zaštita okoliša i poboljšana kvaliteta vode uz pomoć sita
– maksimalna pogonska pouzdanost zbog dokazanih tehničkih rješenja

HUBER sita se koriste za zadržavanje otpada i ostalog krupnog materijala unutar kanalizacijskog sustava i sprečavaju njihovo prelijevanje u recipijente tijekom oborinskog razdoblja. Dostupan je niz različitih sita koji se mogu primijeniti na kanalizacijskim preljevima. Za ovu aplikaciju moguće je koristiti rešetke i perforirana sita. HUBER nudi sita koja se postavljaju ispred ili iza preljevnih brana.

Optimalno odgovarajuće sito se odabire u ovisnosti o zahtijevanoj moći zadržavanja materijala, zahtjevu protoka i strukturalnih uvjeta. Globalno prisustvo i iskustvo omogućuje našim stručnjacima da predlože najbolje rješenje za svaki problem.