Image Alt

Sustav za obradu pijeska RoSF5

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Sustav za obradu pijeska RoSF5

Sustav za obradu pijeska RoSF5

Univerzalno korisni i ekonomski proces pripreme pijeska za rješenje Vašeg problema!

Obrada pijeska s:

– uređaja za obradu otpadnih voda
– kanalizacijskih sustava
– prometnica

Za bezuvjetno odlaganje na deponiju ili kao potreban ptredtretman za reciklažu.

PREDNOSTI:

– smanjenje žarnog ostatka u mineraloj frakciji 90% čestica pijeska većih od 0,1 mm
– reciklaža pijeska iz isprane mineralne frakcije
– recirkulacija vode za pranje smanjuje potrošnju vode
– maksimalno smanjenje preostalog otpada
– potpuno automatski rad
– mogućnosti nadogradnje i modifikacije kako bi se prilagodilo različitim
zahtjevima