Image Alt

Komponente sustava

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Komponente sustava

Komponente sustava

Pouzdane komponente za separaciju pijeska s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijski sustava, pranja cesta, separacija lišća i granja i sl. od krutog materijala.

Za separaciju lišća, grana i sl. od ostalog grupnog materijala (šljunak, kamenje) pomoću intenzivnog ispiranja i pranja zrakom. ROTAMAT® bubanj za ispiranje separira krupni materijal >10 mm od materijala kojeg treba obraditi. U ovisnosti o prirodi sirovog materijala, dio krupnog materijala se razlikuje u sastavu i količini. U slučaju  da je potrebno nastaviti s obradom krupnog materijala za bolje odlaganje, moguće je dodati perač krupnog materijala kao dodatni korak RoSF5 procesa. Uz pomoć ROTAMAT® perača krupnog materijala, krupni materijal se separira u frakciju šljunka i frakciju organike (lišće, grančice, itd.). Krupni materijal se separira u laku i tešku frakciju pomoću vode i zraka za pranje. Cijev recirkulacijske vode dobavlja potrebnu vodu tako da nije potrebna dodatna voda.