Image Alt

COANDA klasirer pijeska RoSF3

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  COANDA klasirer pijeska RoSF3

Separacija i ocjeđivanje pijeska u jednom uređaju. - Korištenje COANDA efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska - Djelomično smanjen sadržaj organskih primjesa u pijesku - Izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika Mješavina pijeska i vode ulazi u vrtložnu komoru pomoću pumpe ili gravitacije. U vrtložnoj komori se generira rotacijsko strujanje. Automatski unos zraka se odvija pomoću cijevi postavljene centralno iznad vrtložne komore. Srce COANDA klasirera pijeska je Coanda tulipan. Organski opterećena voda prijanja uz rub spremnika i prelazi u horizontalni tok ispod površine pomoću Coanda-efekta. Smanjen radijalni i tangencijalni tok pomaže separaciji pijeska te dolazi do djelomične razlike u gustoći između organskih i mineralnih tvari. Pužnica za izdvajanje pijeska transportira čisti pijesak uzlazno gdje se gravitacijski ocjeđuje prije izbacivanja u kontejner. Sadržaj mineralnih tvari kod optimalnih uvjeta prelazi 90% (kod postrojenja s odgovarajućim predtretmanom i pjeskolovom).