Image Alt

Ugušćivanje

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Ugušćivanje

Ugušćivanje

HUBER može ponuditi sve osnovne metode uguščivanja mulja:
– diskovno ugušćivanje
– spiralno ugušćivanje
– trakasto ugušćivanje

Svi HUBER sustavi za ugušćivanje jamče podesiv sadržaj suhih tvari na izlazu i udovoljavaju najvećim zahjevima separacije.

U ekonomskom pogledu na daljnji tretman i odlaganje komunalnog mulja, potrebno je smanjiti njegov volumen proizveden tijekom obrade otpadne vode. Smanjenje volumena se postiže odvajanjem vode iz mulja na različitim točkama unutar lančanog procesa obrade mulja. Glavna primjena sustava ugušćivanja je smanjenje volumena primarnog i viška mulja prije stabilizacije.

Jedinstven ugušćivač mulja za efikasnu obradu mulja

  • Za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda do 200.000 ES
Srce S-DISC diskovnog ugušćivača je nagnut, sporohodni filter disk koji separira flokulirani mulj od filtrata. Brana na ulazu usmjerava dotok iz flokulacijskog reaktora jednoliko po cijeloj površini filtera. Fleksibilno oslonjeni plugovi odijeluju i pomiču sloj mulja na disku i otvara perforacije tako da se voda može lagano ocijediti kroz filter. Time se pospješuje efekt filtracije. Kako se filter disk konstantno rotira, zgrtač gura ugušćeni mulj s diska. Filter traka se protustrujno pere sapnicama.

Trakasto ugušćivanje za visokoučinkovito ugušćivanje mulja. Koritasto oblikovan dobavni reaktor osigurava optimalnu reakciju i jednoliku distribuciju mulja na cijelu širinu filter trake. Filter traka je vođena horizontalno pomoću pogona i nateznog valjka. preko dovodnog korita pozicioniranog iznad nateznog valjka, mulj se umjereno dobavlja na filter traku i transportira sporo po traci prema izlazu. Flokule mulja nježno leže na traci dok voda separirana flokulacijom otječe gravitacijski. Muljni kolač se uklanja s trake pomoću plastičnog noža postavljenog na pogonskom valjku.

ROTAMAT® spiralni ugušćivač za velika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

  • Robusna, visokoučinkovita, fleksibilno prilagodljiva jedinica
Prethodni flokulacijski reaktor s mješalicom osigurava kvalitetu flokula za stabilno ugušćivanje. Spiralni ugušćivač se sastoji od nagnute košare. Pužnica, koja se sporo rotira promjenjivom brzinom, transportira mulj nježno prema gore. Voda se ocjeđuje kroz košaru. Stupanj ugušćivanja je podesiv pomoću brane podesive po visini na mjestu izbacivanja mulja te pomoću brzine okretanja. Čišćenje košare se izvodi tijekom rada pomoću automatskog sustava ispiranja.