Image Alt

Pješčani filteri

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Mikrosita / Filtracija   /  Pješčani filteri

Pješčani filteri

Kontinuirani uzvodni filter
– Brzi pješćani filter za velike volumene
– Visoka operativna pouzdanost
– Niski operativni troškovi
– Minimalno održavanje
Kontinuiranom dubinskom filtracijom sa filterom pijeska visine između 1 i 2 metra ispunjavaju se visoki zahtjevi za kvalitetu pročišćene vode. Fizikalno/kemijskim stupnjem pročišćavanja (taloženje/flokulacija) se otopljene tvari prevode u kruti oblik i izdvajaju u pješćanom filteru.

Mjerenja pokazuju da pješćani filter značajno smanjuje broj mikroorganizama. U slučaju povećanih zahtjeva za dezinfekcijom, moguće je, zbog male koncentracije krutina u filtratu, ugraditi jedinicu za UV dezinfekciju.

Sustav je dostupan kao čelični ili betonski spremnik za velike protoke. Betonski spremnik je napravljen od nekoliko modula. Broj ovisi o protoku i procesnim zahtjevima, s najviše 12 modula.

Gruba zrnca pijeska omogućuju rast biomase. Nutrijenti (dušik) iz ulazne vode se uklanjaju u biološkom stupnju.

Željezo/magnezij se u kruti oblik mogu prenjeti oksidacijom te se tako uklanjaju filtracijom. Uklanjanje dušika i smanjenje organskih tvari se postiže pojačanom biološkom filtracijom.

Pješćani filter se također koristi kao reaktor za kemijsko uklanjanje fosfora procesom taloženja. Koagulanti i flokulanti, kao što su soli željeza i aluminija, se mogu dozirati direktno u ulazni dio filtera. Uklanjanje fosfora pomoću pješćanog filtera je isplativije nego kod uobičajenih metoda taloženja.

PREDNOSTI

– instalirano više od 5000 jedinica širom svijeta
– jednostavno i lako održavanje
– kontinuirano ili povremeno pranje pijeska s kontinuiranom filtracijom
– jedan potrošni dio
– nije potrebno gašenje prilikom procesa pranja
– kvaliteta filtrata je konstantna
– minimalni pad tlaka
– jednostavni proces pročišćavanja vode

Na žalost, nema sadržaja koji možemo prikazati.