Image Alt

Loveco

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Odvajanje i obrada pijeska   /  Komponente sustava   /  Bubnjasto sito RoSF9

Bubnjasto sito RoSF9

Efikasno i pouzdano izdvajanje krutog materijala:

 • pijeska s UPOV-a i kanalizacijskih sustava
 • zauljenog pijeska s prometnica
 • sadržaja septičkih jama
 • industrijskih aplikacija

– homogenizacija materijala koji se obrađuje
– razbijanje velikih aglomerata u materijalu
– ispiranje svog materijala <10 mm
– čisti materijal nakon ispiranja krutog materijala
– samočišćeći bubanj
– dostupne različite perforacije
– frekventni pretvarač omogućuje različite brzine okretanja

Dok se voda dodaje za pretpranje i homogenizaciju krutog materijala u ROTAMAT® bubnju za ispiranje RoSF9, perforirana ploča bubnja zadržava sve čestice >10 mm koje se ocjeđuju i ispuštaju u kontejner. Kako je samo kruti materijal >10 mm izdvojen, obujam preostalog materijala je znatno smanjen.

Gotovo u cijelosti mineralni materijal se dalje obrađuje na narednom COANDA peraču pijeska. Izdvojeni kruti materijal se može odvojiti na organsku i mineralnu frakciju pomoću perača krutog otpada.

PREDNOSTI ROTAMAT® BUBNJA ZA PRANJE RoSF9/ROFAS

 • visok kapacitet čak i kod problematičnih mateirjala (pletenice, mast, kamenje)
 • visok hidraulički kapacitet čak i kod vrlo visokog sadržaja krutih tvari
 • visok prinos zbog ispiranja krupnog materijala
 • definirana veličina separiranja zbog dvodimenzionalnog prosijavanja
 • dobava iz transportera, vodnog transportera ili tlačne linije
 • kompletno zatvorena jedinica
 • neosjetljiv na krupni materijal
 • separacija od 3 do 100 mm
 • potpuno automatsko pranje perforirane ploče
 • mehanički obrađena otpadna voda se može koristiti kao voda za pranje
 • kratko vrijeme pražnjenja cisterni
 • opcionalno pražnjenje više cisterni odjednom
 • minimalno habanje, smanjeno održavanje
 • kompaktna izvedba, mali potreban proctor
 • niska potrošnja električne enrgije
 • podesiva brzina okretanja
 • izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika