HUBER trakasti sušač BT

Sušenje komunalnih i industrijskih muljeva umjerenom temperaturom.

Stvorite vrijednost iz otpada!

 • Najviša energetska učinkovitost
 • Potpuna automatizacija
 • Jednostavno rukovanje
 • Kompaktna i robusna izvedba iz nehrđajućeg čelika
 • Dugotrajnost i mala potreba za održavanjem
 • Udovoljava svim europskim i međunarodnim standardima
 • Proizvedeno u Njemačkoj
 • Proizvodnja suhog, granulastog, higijenskog suhog materijala jednostavnog za rukovanje

Continue reading

ROTAMAT® spiralna presa RoS3

Robusna, fleksiblno primjenjiva jedinica za dehidraciju mulja

Spiralna presa se sastoji od cilindrične košare. Prethodni flokulacijski reaktor osigurava kvalitetu flokula za sigurno dehidriranje i stabilizira flokulirani mulj.

Slobodna voda se ocjeđuje kroz košaru dok se krutine zadžravaju u košari i transportiraju nježno prema gore sporohodnom pužnicom. Kontinuirano ocjeđenje mulja se odvija unutar spiralne prese pomoću povećanja tlaka koje uzrokuje konična košara, a to smanjuje volumen muljnog kolača u zoni presanja.

Filtracijski tlak unutar stroja je podesiv pomoću tlačnog konusa na mjestu izbacivanja mulja. Pranje košare se odvija automatski preko sustava sapnica. Continue reading

Spiralna presa RoS3Q

Povoljna dehidracija mulja za neovisnost kod odlaganja

RoS3Q je spiralna presa s koničnom pužnicom s osovinom i cilindričnim otvorima koji se  sastoje od tri zone obrade: ulazna i pogonska zona, trodjelna zona ugušćivanja i dehidriranja, zona presanja s pneumatskim protutlačnim konusom.

U prvom dijelu ugušćivanja i dehidriranja višak vode se brzo uklanja zbog velike površine filtracijske košare i malim tlakom. Tlačna sonda u dobavnom dijelu stroja kontrolira primarni tlak i tako osigurava visoku kvalitetu filtrata. Continue reading

HUBER trakasta presa Bogenpress BS

 • Trakasta filter presa za komunalni i industrijski mulj
 • Visokoučinkovita trakasta filter presa za najbolji rezultat dehidriranja
 • BS Combi jedinica – ugušćivanje i dehidriranje u jednom radnom procesu

Intentivna visokoučinkovita preddehidrirajuća zona sa šikanama, ulazna zona i dvije perforirane trake za filtriranje omogućuju otpimalan predtretman i kompaktiranje flokuliranog mulja tako ga da se može izložiti maksimalnom tlaku u narednoj visokotlačnoj zoni koja je opremljena tlačnim valjcima koji se smanjuju u promjeru (6,8 ili 10 valjaka).

Proces jamči najviši rezultat dehidracije. Uređaj je opremljen pomičnim poklopcima kako bi se omogućio pristup pokretnim dijelovima uređaja. Continue reading

Centrifuge

Visokoučinkovite centrifuge izrađene posebno za obradu komunalnog mulja i optimizirane za udovoljavanje korisnikovih posebnih zahtjeva.

Velike količine mulja na uređajima za pročišćavanje otpadne vode zahtjeva postrojenja za dehidraciju visokog kapaciteta, optimalne koncentracije suhe tvari i energetske učinkovitosti kako bi osigurala dugorajna ekomonična obrada mulja.

FLOTTWEG Separation Technology i HUBER su u zajedničkoj suradnji razvili C3E seriju koja kombinira proizvodno znanje u kući s više od 50 godina iskustva u obradi otpadne vode i muljeva.

Novi moderni visokoučinkovit dekanter serije C kapaciteta do 120 m³/h je proizveden da udovolji individualnim zahjevima kod ugušćivanja i dehidracije komunalnog mulja.

Diskovni ugušćivač RoS2S

Jedinstven ugušćivač mulja za efikasnu obradu mulja

 • Za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda do 200.000 ES

Srce RoS2S diskovnog ugušćivača je nagnut, sporohodni filter disk koji separira flokulirani mulj od filtrata. Brana na ulazu usmjerava dotok iz flokulacijskog reaktora jednoliko po cijeloj površini filtera. Fleksibilno oslonjeni plugovi odijeluju i pomiču sloj mulja na disku i otvara perforacije tako da se voda može lagano ocijediti kroz filter. Time se pospješuje efekt filtracije. Kako se filter disk konstantno rotira, zgrtač gura ugušćeni mulj s diska. Filter traka se protustrujno pere sapnicama.

Continue reading

Trakasti ugušćivač Drainbelt DB

Trakasto ugušćivanje za visokoučinkovito ugušćivanje mulja.

Koritasto oblikovan dobavni reaktor osigurava optimalnu reakciju i jednoliku distribuciju mulja na cijelu širinu filter trake.

Filter traka je vođena horizontalno pomoću pogona i nateznog valjka. preko dovodnog korita pozicioniranog iznad nateznog valjka, mulj se umjereno dobavlja na filter traku i transportira sporo po traci prema izlazu. Flokule mulja nježno leže na traci dok voda separirana flokulacijom otječe gravitacijski. Muljni kolač se uklanja s trake pomoću plastičnog noža postavljenog na pogonskom valjku. Continue reading

Spiralni ugušćivač RoS2

ROTAMAT® spiralni ugušćivač za velika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Robusna, visokoučinkovita, fleksibilno prilagodljiva jedinica

Prethodni flokulacijski reaktor s mješalicom osigurava kvalitetu flokula za stabilno ugušćivanje. Spiralni ugušćivač se sastoji od nagnute košare. Pužnica, koja se sporo rotira promjenjivom brzinom, transportira mulj nježno prema gore. Voda se ocjeđuje kroz košaru.

Stupanj ugušćivanja je podesiv pomoću brane podesive po visini na mjestu izbacivanja mulja te pomoću brzine okretanja. Čišćenje košare se izvodi tijekom rada pomoću automatskog sustava ispiranja. Continue reading

Čistač mulja STRAINPRESS®SP

Separator krutih materijala iz komunalnog i industrijskog mulja

 • Prosijavanje, ocjeđenje i ispust u jednom radnom procesu
 • Konstantna separacija krupnog materijala pod tlakom

STRAINPRESS® je horizontalni cjevasti separator krupnog materijala koji se sastoji od ulazne i pogonske zone, zone prosijavanja i presanja te na kraju ispusne sekcije s koničnim uređajem za regulaciju tlaka. Krupni materijal se separira kontinuirano pod tlakom i periodičko pranje nije potrebno. Continue reading