Obrada mulja


HUBER nudi kompletan program obrade mulja:

Prosijavanje – uguščivanje – ocjeđivanje – sušenje – ponovno korištenje … iz jednog izvora

Glavnina otpada generirana na komunalnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda je mulj koji se uklanja s mehaničkog, biološkog i kemijskog stupnja obrade.

Količina mulja ovisi o tipu obrade, priključenom broju populacije i ekvivalent stanovniku te karakteristikama otpadne vode. Karakteristike otpadne vode i specifičnog prinosa mulja variraju od regije do regije. Značajna razlika je u urbanim i ruralnim sredinama. Proizvodnja mulja varira između 20 i 45 kg ST po osobi godišnje.

Postoji nekoliko karakteristika mulja koje imaju značajan utjecaj na trošak obrade. Sadržaj vode je vrlo važan i određuje volumen mulja, a time i trošak transporta i odlaganja. Sadržaj vode i krutih tvari ovisi o tipu mulja (primarni mulj, aktivni mulj, kemijski mulj) i tipu i kvaliteti obrade (npr. digestor mulja) te metodi uguščivanja i dehidriranja.

Kemijski sastav mulja također ovisi o karakteristikama otpadne vode i metodi obrade. Posebno značajan je sadržaj teških metala jer njihova koncentracija je ograničavajući faktor za deponiranje. Unatoč činjenici za je odlaganje u tlo ograničeno europskom regulativom za biokrutine sigurno i ponovno korištenje korisnih nutrijenata, postoje politički motivirane bojazni za negativan i opasan efekt kod dugoročnog odlaganja u tlo. Postojanje endokrinoloških substanci u biokrutinama je također dodatna briga iako biljke vjerojatno neće uzeti te farmaceutske substance.

Europska regulativa određuje da se samo otpad s organskim primjesama manjim od 5% može kompostirati. To znači kraj kompostiranju mulja, odnosno samo pepeo mulja iz spalionica se smije kompostirati. Kombinacija sušenja mulja i spaljivanja je otprlike energetski neutralna. Sušeni mulj ima otprlike istu toplinsku vrijednost kao mrki ugljen. Ako se mulj spaljuje, generira toplinu dovoljnu za sušenje mulja.